Sambos har ingen legal arvsrätt

2019-02-26 i Sambo
FRÅGA
Hej jag undrar vad som gäller min son har avlidit var sambo sen 2 år tillbaka dom har köpt ett hus har lån vad händer med hans del om hon säljer det? Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har förstått det på din fråga har de tillsammans köpt huset och därmed äger också det tillsammans. I och med att du inte har skrivit något om ett testamente kommer jag i mitt svar utgå från att det inte finns något. En sambo har ingen s.k. legal arvsrätt. Din sons sambo kommer alltså inte att ärva något efter din son. Det är den avlidnes barn och eventuellt barnbarn som i första hand har arvsrätt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ifall din son inte hade några barn är det istället du och din sons andra förälder som ska ärva (2 kap 2 § ärvdabalken). Om den andra förälder också skulle vara avliden är det syskon till din son som har arvsrätt i förälderns ställe. Om din son inte har några syskon får du istället ärva allt.

Hur stor del av huset som du har rätt att ärva beror på hur stor del av det som din son ägde. Vid samboförhållanden brukar det presumeras att man äger halva huset var och står för halva lånet var, vilket i så fall innebär att du och den andra föräldern har rätt till hälften av värdet på huset efter att man har räknat av för lånet. Det kan så klart vara så att din son äger mer eller mindre än hälften av huset, men då måste man kunna visa det på något sätt.

Det kan också vara värt att nämna att det finns en skyddsregel för sambos som kallas för den lilla basbeloppsregeln. Ifall din sons sambo begär en bodelning har hon rätt att få ut egendom motsvarande två stycken prisbasbelopp (18 § sambolagen). Prisbasbeloppet i år, 2019, är 46 500 kr vilket skulle innebära att sambon har rätt till åtminstone 93 000 kr efter avdrag för skulder. Det prisbasbelopp som man ska utgå från är det som gällde det år din son dog. Ifall huset är värt en del kommer skyddsregeln alltså aldrig till användning utan det är först om hennes del av huset inte täcker 93 000 som hon eventuellt kan ha rätt till pengar från din sons andel av huset.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (389)
2019-09-10 Är fordon samboegendom?
2019-09-03 Ärver min sambo mina skulder?
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?

Alla besvarade frågor (72872)