Sambos försörjningsskyldighet och egendom

2015-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min situation är såhär att jag och min flickvän flyttade ihop för ca 1 månad sedan. Jag har fast inkomst. Flickvännen har varit arbetslös en längre tid och nyligen ansökte hon om socialbidrag, och de talade då för henne att eftersom vi bor tillsammans så är jag försörjningsskyldig. Socialen där man ansöker om bidraget har en lista på saker som pengarna ska gå till, t.ex vård, hygien osv Ifall man får bidraget. Grejen är att hon drog upp det här med försörjningsskyldighet när hon ville fixa håret som kostar 1000+ (hygien?), men eftersom jag inte var så påläst och trodde blint på det hon sa så fick hon pengarna efter massa motstånd från mig (lite bråk).Jag köper annars hem allt annat vi behöver, mat, toapapper, tvätt o diskmedel osv. Även hon betalar för mat osv ibland när hon kan. Vi delar på hyran.Hon vill såklart mig inget illa utan är helt säker på att hon missförstått vad socialen har sagt, och vad jag har läst på flera andra ställen så är sambos inte försörjningsskyldig för den andra. Men hur ligger det i egentligen till när det kommer till sambolagen, ekonomi? pengar osv? Vi är inte gifta.Och hur blir det ifall jag och tjejen går isär, t.ex med möbler som jag tagit med mig hemifrån och med elektronik prylar o annat som man köpt när man bott ihop?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Fråga om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen, https://lagen.nu/2001:453, och frågor om sambors ekonomiska förhållanden behandlas i Sambolagen, här

Angående din fråga om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) kan sägas att det ska fungera som ett yttersta skyddsnät när en individ inte har några andra möjligheter att försörja sig. Ekonomiskt bistånd betalas därför bara ut till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, SoL 4:1. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer,här, bör makars och sambors inkomster räknas in när man beräknar om en individ kan beviljas ekonomiskt bistånd. Det är alltså i enlighet med riktlinjerna att inte betala ut ekonomiskt bistånd om det finns en sambo som kan försörja den enskilde. Angående frågan om 1000 kronor för hårvård kan rent generellt sägas att ekonomiskt bistånd ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå, SoL 4:1 3 st, vilket sägas vara tänkt som en slags grundnivå för vad man ska kunna leva på, och 1000 kronor för hårvård kan nog normalt sätt inte sägas inbegripas i begreppet skälig levnadsnivå. Mer om sambor och försörjningsstöd finns att läsa i en tidigare besvarad fråga, här.

Angående din andra fråga om sambors egendomsförhållanden, regleras dessa av Sambolagen. När ett samboförhållande upplöses, tex genom att samborna går skilda vägar, ska samboegendomen delas lika mellan samborna, SamboL 14§. Samboegendom är Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, SamboL 3§. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, SamboL 6§. Möbler som du har tagit med dig hemifrån borde normalt sett inte anses som samboegendom, eftersom den inte har förvärvats för gemensamt bruk. Elektronik med mera som har köpts till det gemensamma hemmet, kan däremot vara samboegendom, och din sambo har rätt att kräva hälften av värdet av denna, även om det var du som betalade. Om ni inte är nöjda med den ordningen, kan man avtala om att viss egendom ska anses vara enskild och inte samboegendom, och därmed inte ingå i en bodelning, SamboL 9§. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett sådant avtal går det bra att boka ett möte med en jurist via Lawlines hemsida, här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (542)
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan
2020-06-27 Ska underrättelse av myndighetsbeslut vara skriftligt eller muntligt?

Alla besvarade frågor (81689)