Sambos efterlevanderätt

Hej!

Min före detta svärmor dog för ett tag sen. Hon var sambo sedan många år med en man och båda har barn från tidigare äktenskap. Mina barns farmor efterlämnade en bil som hon muntligt uttryckt skulle ärvas av hennes barnbarn. Nu har den efterlevande sambon sålt bilen till ett av sina barnbarn. Har han rätt att göra så?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett testamente ska vara skriftligt för att vara giltigt enligt 10 kap 1§ ärvdabalken.
Enligt 3 kap 1§ ärvdabalken ärver efterlevande make som huvudregel hela kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken fritt får disponera över kvarlåtenskapen; personen kan förbruka, sälja eller ge bort den. Den enda begränsningen är att kvarlåtenskapen inte kan testamenteras bort. Detta gäller dock som nämnts enbart makar. Sambopar ärver inte varandra och efterlevande sambo har inte samma rätt att fritt förfoga över kvarlåtenskapen.

Om bilen är den avlidnes egna har den efterlevande sambon alltså inte rätt att sälja bilen.

En bil kan aldrig vara så kallad samboegendom. 3 § Sambolagen anger att samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bil utgör inte bohag. Dock kan fallet vara så att den efterlevande maken anses äga bilen med dold samäganderätt. Högsta domstolen har i praxis godtagit att det i vissa fall finns dold samäganderätt till egendom som inte är samboegendom. De krav som vanligen ställs upp för att sådan samäganderätt ska anses finnas är:
1) Egendomen köpts för gemensamt bruk
2) Den andra sambon (i detta fall den efterlevande sambon) möjliggjort eller underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott
3) Att parterna förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt.

Är dessa kraven uppfylla presumeras bilen vara samägd. Men oavsett om den efterlevande maken anses vara samägare till bilen så ska hälften av den erhållna köpeskillingen tillfalla kvarlåtenskapen. Den efterlevande maken kan inte behålla hela beloppet själv.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Amanda DybergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”