FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo16/05/2018

Sambos arvsrätt till företag

En man och en kvinna lever i ett samboförhållande med ett gemensamt barn. Mannen driver ett företag (AB) som han ensam äger till 100%. Sambon är inte anställd eller på annat sätt verksam i bolaget. Har sambon någon rätt till aktierna/värdet av bolaget vid en separation? Kan mannen i testamente bestämma vem som ska ärva bolaget vid dödsfall utan hänsyn till sambon? Vem ärver bolaget om inget testamente upprättas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som sker när sambor separerar finns i sambolagen. Där gäller bland annat att en sambo vid separation kan kräva att bodelning sker, vilket innebär att så kallad samboegendom ska fördelas lika mellan samborna. Detta gäller endast om någon sambo eller båda vill det (8 § sambolagen).

Egendom som inte är samboegendom kan inte fördelas genom bodelning. Ett företag är inte sådan samboegendom. Samboegendom är nämligen enbart gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (med undantag som inte är relevanta i det här fallet, 3 § sambolagen). Detta innebär att den andra sambon inte har rätt till aktierna eller värdet av bolaget vid en separation.

Vad gäller din andra fråga finns regler om testamente i ärvdabalken. Där framgår att en person kan testamentera i huvudregel helt fritt. Har testatorn barn kan de dock kräva att en del av det som är testamenterat till någon annan ska tillkomma dem under vissa förutsättningar. De kan nämligen begära att få ut sin så kallade laglott, vilket är en andel av det arv som barnet skulle ärvt om personen inte hade skrivit testamente (2 kap 1 § och 7 kap 3 § ärvdabalken). En sambo har ingen sådan arvsrätt, eller någon arvsrätt överhuvudtaget, och har därmed inte rätt till någon laglott (2 kap 4 § ärvdabalken). Svaret blir alltså här att mannen kan testamentera vem som ska ärva bolaget vid dödsfall utan hänsyn till sambon.

Vad gäller din tredje och sista fråga beror svaret i stor utsträckning på hur mannens familjeförhållanden ser ut. Du beskriver att mannen har ett gemensamt barn med sin sambo. Har mannen inga andra barn kommer hela arvet från mannen gå till barnet (inklusive bolaget). Har mannen flera barn kommer hela hans arv delas lika mellan dem (2 kap 1 § ärvdabalken).

Hoppas detta var till hjälp!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?