Sambos arvsrätt till enskild egendom

Jag och min sambo har varit tillsammans sedan 1996. Vi har båda varsitt barn sedan tidigare, inga gemensamma barn. Sedan 2010 bor vi tillsammans i en fastighet som jag och mina syskon äger gemensamt. Vi fick fastigheten från våra föräldrar 2002. I gåvobrevet står bl a "gåvorna jämte all avkastning härav skall vara gåvotagarnas enskilda egendom vari make icke äger giftorätt". Vill bara förvissa mig om att om jag går bort först så är det mitt barn som ärver min del i fastigheten och om min sambo går bort först så kan inte hans barn kräva någon del i fastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bodelning m.m. för sambor finns i Sambolagen (SamboL).

Bodelning när ett samboförhållande upphör

Till att börja med kan det konstateras att sambor inte ärver varandra (undantaget är om ett testamente säger annat). Som sambo går det dock att begära att en bodelning görs då den andra sambon avlider.

När ett samboförhållande upphör ska alltså, om någon av parterna begär det, en bodelning göras (SamboL 8 §). Ett samboförhållande kan bl.a. upphöra genom att samborna flyttar isär eller genom att en sambo avlider (SamboL 2 §). Vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna. Det är sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, under förutsättning att det har förvärvats för gemensamt bruk (SamboL 3 §).

I samboegendom ingår dock inte egendom som en sambo fått genom gåva, arv eller testamente om det varit villkorat att egendomen ska vara sambons enskilda egendom (SamboL 4 §).

Sammanfattning

Sambos ärver inte varandra, men den efterlevande sambon kan begära att en bodelning görs. I denna bodelning ingår all samboegendom. Egendom som en sambo fått genom gåva med villkoret att den ska vara sambons enskilda (som alltså är fallet här) ingår dock inte i denna bodelning.

Om du går bort först kommer således ditt barn att ärva din del i fastigheten. Om din sambo skulle gå bort först kan inte dennes barn kräva någon del i fastigheten, eftersom fastigheten inte kommer att ingå i bodelningen mellan er båda.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning