Sambos arvsrätt och samboegendom

FRÅGA
Hej! Sambon äger huset/gården och jag flyttade hit när vi blev sambo. Vi har två gemensamma barn, men sambon har även två barn till från tidigare förhållande. Vad skulle hända om han gick bort? Hur funkar det med arvsrätt? Och ärver jag verkligen ingenting? Vi har tex två bilar och vi står som ägare till varsin. Sambon hade en bil och jag köpte en efter att jag flyttat in. Tillfaller även hälften av "min" bil barnen och deras arv då jag köpte den till familjen? Vi delar på allt och har gemensam ekonomi osv och gör inte någon skillnad på något utan saker och ting är "vårat" men inte på några papper. Vem tar hand om barnens arv om sambon skulle förolyckas och gå bort då samtliga är under 18 år?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom och annan egendom

Innan ett arv kan fördelas kommer en bodelning först att ske. Det är därför viktigt att ha klart för sig vad som är samboegendom och vad som är annan egendom. Samboegendomen kommer sedan delas mellan er två och det är alltså hälften av ert gemensamma innehav av samboegendom plus din sambos annan egendom som sedan ska fördelas som arv.

Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, se 3 § Sambolagen (SamboL). Detta innebär att exempelvis en bil aldrig kommer att klassificeras som samboegendom då den varken utgör bostad eller bohag. Det spelar ingen roll vad syftet med inköpet var eftersom endast bostad och bohag kan utgöra samboegendom. Era bilar är därmed annan egendom och dessa ingår inte i bodelningen. Eftersom din bil inte ingår i bodelningen kommer denna heller inte ingå till någon som helst del i arvet efter din sambo. Hans barn kommer därför inte ha någon rätt till denna.

Vad gäller för er bostad tolkar jag frågan som att din sambo redan ägde denna innan du flyttade in och tanken med införskaffandet av huset var inte att ni två skulle bo där ihop som sambos. Som jag tidigare skrev måste bostaden vara införskaffad för gemensamt bruk för att utgöra samboegendom. Detta kan antingen vara genom att samborna redan bor ihop och sedan gemensamt flyttar till ett nytt boende eller så att ena sambon införskaffar ny bostad inför att de ska flytta ihop. En bostad som en av samborna redan ägt innan förhållandet inleds kommer därför klassas som annan egendom och inte som samboegendom. Detta gör att bostaden inte ingår i bodelningen.

För annat som ni har införskaffat för gemensamt bruk gäller samma regler är detta bohag exempelvis möbler och liknande är dessa samboegendom oavsett vem som betalat för dessa. Vad gäller andra saker exempelvis bilar eller pengar på bankkonton är detta varken bostad eller bohag och kan således aldrig utgöra samboegendom.

Arvets fördelning

Finns det inget testamente som anger hur arvet ska fördelas kommer detta ske utifrån den ordning som finns angiven i 2 kap. Ärvdabalken man brukar tala om den legala arvsordningen. Sambo finns inte med i uppräkningen av arvingar vilket innebär attsambor inte ärver varandra.Du som sambo kommer därför endast tilldelas hälften av er samboegendom. Här finns en skyddsregel, se 18 § SamboL, som innebär att du har rätt att få samboegendom till ett värde av minst två prisbasbelopp, vilket gör att du kan tilldelas större del än hälften om samboegendomen har ett lågt värde. Viktigt att observera är att detta gäller endast samboegendom du kan inte med stöd av denna regel få del av någon annan egendom. Detta är dock ingen arvsregel utan en bodelningsregel.

Vid fördelning av arvet kommer barnen att dela på din sambos annan egendom samt andelen samboegendom han fick vid bodelningen, se 2 kap. 1 § Ärvdabalken.

Sambo har alltså inte alls samma skydd som en efterlevande make har. Vill man att sambon ska ärva måste man upprätta ett testamente där detta anges.

Omyndiga barn som ärver

Om barnen ärver innan de har fyllt 18 år är det deras förmyndare som ska förvalta arvet. Detta sker under kontroll av överförmyndarnämnden. Denna nämnd finns i varje kommun och har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap med mera. Syftet med detta är att hindra att personer, exempelvis omyndiga, som inte själva kan ta tillvara sin rätt missgynnas. Förmyndare är på så vis förhindrar att fritt spendera barnets arv. Rör det sig om stora summor är det dock överförmyndare som själv förvaltar arvet.

Vänligen,

Jenny Wärnerup
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2420)
2019-10-15 Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?
2019-10-14 Hur värderas samboegendom?
2019-10-14 Har sambon rätt till bostaden vid en separation
2019-10-13 Jag betalade mer än min sambo i kontantinsats, går det att reglera denna skillnaden på något sätt?

Alla besvarade frågor (73715)