Sambos arvsrätt och laglott

Vi är sambo utan gemensamma barn och har inbördes testamente när det gäller vår gemensamma egendom ( hus).

Vi har båda särkullebarn. Vid min makas död fick våra tre barn efter bodelningen arvet efter mamman dvs 1/4 av tillgångarna medan jag fick 75% ( min hälft plus halva arvet efter min avlidna hustru.)

Vad gäller när jag dör om jag dör före min sambo.?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lilla basbeloppsregeln

Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt vilket gör det till en mer osäker levnadsform än äktenskap, vad gäller arv. Det finns dock en skyddsregel i 18 § 2 st. sambolagen som kallas "lilla basbeloppsregeln". Den ger vid situationen att samboförhållandet upphör, p.g.a. att den enda sambon avlider, den efterlevande sambon rätt till 2 gånger basbeloppet ur samboegendomen (dvs. ungefär 89 600 kr). Detta blir bara aktuellt om den efterlevande sambons andel efter hälftendelningen blir mindre än basbeloppsregeln. Blir andelen mindre än 89 600 kr (x2 basbeloppet år 2017) ska den sambons del ökas till den nivån. Samborna kan avtala med varandra om att denna regel inte ska gälla.

Samboegendom

Vad som utgör samboegendom och vad som inte utgör samboegendom går att läsa ut av sambolagens 3 och 4 §§. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om det förvärvats för gemensam räkning. Med bohag menas sådana saker i bostaden som är avsett för det gemensamma hemmet och inte enbart används av den ena sambon. Dvs. möbler, hushållsartiklar osv. Samborna kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Laglott

Oavsett vad du och din sambo har skrivit i era testamenten har era respektive särkullbarn rätt till en viss del av arvet, från sin förälder. Det kallas för laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten. Arvslotten är den del dina barn skulle haft rätt till om något testamente inte fanns, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”