Sambors separation - vem har rätt till vilka saker och när?

FRÅGA
Hej. Jag undrar vad som gäller vid samboskap och en separation. Jag och mitt ex delade på oss för en månad sedan. Först nu vid månadsskiftet hon flyttade ut ur mitt hus som jag äger till 100%. När jag fyllde år i januari köpte jag mig en micro och en router på ett kreditkonto anslutet till mediamarkt. Det är enbart jag som betalar detta, bara jag som står på kontot osv. Jag köpte det som min present till mig själv. Nu har mitt ex tagit min micro och anser hon ska ha den eftersom hon har rätt till hälften av de saker vi köpt. Men ändå har hon tagit ALLT annat som köptes gemensamt. Gör hon rätt när hon agerar så här??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vad som gäller för sambor som separerar hittar du i sambolagen (SamboL). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer först redogöra vad som gäller i allmänhet för sambor när de separerar och hur deras egendom kan fördelas och utgår från att ni inte har upprättat ett samboavtal. I slutet av svaret hittar du en sammanfattning och förklaring av vad du har rätt och kan göra.

Vad händer när ett samboförhållande upphör?

När sambor separerar upphör deras samboförhållande och då kan det – om någon av personerna begär det – göras en bodelning. Sambor måste inte göra en bodelning, men båda parter har rätt till bodelning om dom vill. Om en bodelning inte görs delar inte samborna på sina ägodelar, utan tar helt enkelt sakerna de själva äger. Om en bodelning görs ska deras samboegendom delas upp mellan dom (8 §).

Vad är samboegendom?

I en bodelning mellan sambor ingår samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 §). Gemensamt bohag utgörs av inre lösöre så som möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsett för det gemensamma hemmet. Saker som använts uteslutande för den ena sambons bruk eller för fritidsändamål ingår inte (6-7 §§). Att något har skaffats för gemensam användning brukar förstås som att det har skaffats under eller inför samboförhållandet. Vem av samborna som äger sakerna spelar inte någon roll för om det är samboegendom eller inte.

Hur går en bodelning till?

En bodelning mellan sambor inleds med att samboegendomen värderas. Om någon av parterna har skulder förenade med samboegendomen får dom tillgodogöra sig ett belopp som täcker skulden från sin samboegendom. Värdet av samboegendomen efter skuldtäckningen delas lika mellan samborna (12-14 §§). Med ledning i dom här andelarna ska sakerna som ingår i samboegendomen delas mellan samborna. Utgångspunkten är att bostad och bohag tilldelas den sambon som har störst behov. Skillnader mellan vad en sambo tar från samboegendomen och sambons andel kan jämnas ut med ersättning i pengar (16-17 §§).

Utgångspunkten är att samborna gemensamt kommer överens i detalj om hur dom ska fördela samboegendom i en bodelning. När en bodelning har gjorts ska samborna upprätta ett skriftligt bodelningsavtal över bodelningen som de båda undertecknar.

Tiden mellan separation och bodelning

Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandet som förelåg när samborelationen upphörde (8 §). Från separation till det att bodelningen genomförs enligt reglerna ovan ska varje sambo redovisa för sin samboegendom och samboegendom som hen har hand om men som tillhör den andra sambon (11 §). Samborna får alltså inte göra sig av med saker som ska ingå i bodelningen, utan måste ta hand om dom tills bodelningen har gjorts.

Sammanfattning

Du och ditt ex har två möjligheter efter er separation. Ni kan göra en formell bodelning eller låta bli att bodela. Bodelar ni inte ska ni behålla era egna ägodelar. Då ska du behålla saker du själv har köpt och äger och ditt ex har inte rätt att ta dessa saker. Bodelar ni finns det vissa formella regler ni ska följa. Det verkar utifrån ditt ex beteende som om hon vill göra en bodelning. Då ska ni först räkna ut era respektive andelar i all er samboegendom och först efter det ska ni komma överens om vem som ska ta vilka saker. När ni är klara med en fördelning ska ni upprätta ett bodelningsavtal över bodelningen. Innan bodelningen är klar förblir dina saker din och hennes saker förblir hennes. Ni har därför inte rätt att tillgodogöra er varandras saker även om dom kommer ingå i en bodelning. Oavsett om ni kommer göra en bodelning eller ej har ditt ex alltså inte rätt att på eget bevåg ta saker du själv äger utan tillåtelse och kan till och med göra sig skyldig till brott när hon gör det.

Rekommendationer

Ditt ex har inte rätt att tillgodogöra sig alla era saker. Det baserat på din beskrivning verkar det röra sig om saker som skulle kunna vara samboegendom och därför ingår i en bodelning. Ett första steg kan alltså vara att försöka reda ut om ditt ex vill göra en bodelning eller inte. Om varken hon eller du vill göra en bodelning ska du få tillbaka dina saker och ditt ex gör sig skyldig till brott genom att ta dom och du kan göra en polisanmälan. Vill hon och/eller du göra en bodelning har ni som utgångspunkt rätt till hälften av samboegendomen var. Exakt vem som får vad bör ni i första hand försöka komma överens om tillsammans och sen upprätta ett bodelningsavtal. Är ni osäkra över bodelningen kan ni gemensamt söka hjälp hos en jurist och om ni inte kan komma överens alls kan det vara bra för dig att själv kontakta en jurist som hjälper dig.

Behöver du vidare hjälp av en jurist kan du boka tid hos oss här.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga och att du och ditt ex lyckas lösa situationen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?