Sambors separation: när ska man dela på egendomen?

FRÅGA
Hej! Har fråga gällande sambolagen. Min mamma skall gå isär med sin sambo. Och flyttade on samtidigt i bostaden, men hennes sambo la in en liten summa kontant. Innan sett hus så köpte kommun in hans hus för att det blev JA till EU. Vilket gjorde att huset som han hade då låg för nära flygplatsen. Så kommun köpte in huset o rev det, vilket gjorde att dom fick förtur på husen i kommun. Samt husets värde gick in som kontantinsats i det kommande gemensamma bostad. Som bor idag i. Men nu vill mamma lämna honom. Dom har ALLTID delat 50/50 på allt. Vad gäller nu? Om jag förstår det rätt så har mamma rätt till 50%. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras som du säger av sambolagen (2003:376) (här benämnad SamboL). Ett samboförhållande definieras i 1:1 SamboL, "[M]ed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Med hänsyn till informationen i din fråga kommer jag nedan att utgå från att din mamma och hennes sambo uppfyller rekvisiten för att kunna sägas leva i ett samboförhållande.

3 § SamboL anges vad som är att anse som samboegendom. Detta utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, i det fall egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte är något som ena sambon bl.a. har fått i gåva, arvegods eller testamente av någon annan med villkoret att detta ska vara sambons enskilda egendom, eller något som trätt i dess ställe (surrogat), 4 § SamboL. Som utgångspunkt kan sägas att bostaden i detta fall förmodligen var ägnad för gemensam användning, varpå detta på begäran av någon av samborna ska fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL).

Om det nya huset också var att anse som ägnad för gemensam användning, ska denna också ingå i bodelningen. I det fall gemensam egendom som egentligen skulle ingå i bodelning avyttras innan detta sker (dvs. säljs eller byts ut, kallat surrogat) och det görs mot egendom som inte ska användas gemensamt, kommer egendomen dock inte ses som samboegendom. Så länge det nya huset var ägnat för gemensam användning ska det som utgångspunkt också ingå i bodelningen enligt 8 § SamboL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82629)