Sambors samäganderätt till husbil

Köpte en husbil ihop med sambo. Vi stod båda som köpare i kontrakt. Jsg har varit med och betalt av på gemensamt sökt lån.

Husbilen kan bara stå på en ägare. I detta fall, min sambo.

Husbilen säljs via ett företag. Vinsten inbetalas enbart på min sambos konto. Jag blir helt utan pengar. Han vägrar ge mej några.

Har jag ingen juridisk rätt till vinsten överhuvudtaget?

Lawline svarar

Hej!

Tak för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den situation du beskriver är liknar ett rättsfall, NJA 1992 nr 163. Frågan i fallet var om en fritidsbåt, som anskaffats under ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller den ena sambon ensam. HD framförde att frågan om viss lös egendom som förvärvats under ett samboförhållande tillhör den ena sambon ensam eller båda samborna gemensamt med samäganderätt ska avgöras efter allmänna principer för förvärv av äganderätt. Vid bedömningen ska även beaktas den nära personliga och ekonomiska gemenskap som i allmänhet råder mellan sambor. Avgörande för äganderättsfrågan blir då vem som har tillskjutit medel för anskaffande av egendomen; om båda samborna har tillskjutit medel för anskaffande av egendomen, ska denna anses innehas med samäganderätt.

Av din fråga framgår att du och din sambo gemensamt sökt och amorterat av lånet, varför

ni är att anse som samägare husbilen. Att endast din sambo är registrerad som ägare hindrar inte att ni civilrättsligt äger var sin andel i husbilen. Samägande regleras i samäganderättslagen (SamägandeL), av denna följer att en samägare har en "lott" i egendomen. Var persons lott ska motsvara den summa denne bidrog med vid köpet, kan inte något sådant visas presumeras ni äga lika delar. Du har alltså rätt att å ut din del vid försäljningen av bilen.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”