Sambors rätt vid den enes bortgång

Hej

Min mor flyttade in i sin sambos hus för 10 år sen. Hon köpte en ny bil till dem + att hon har bidraget till rust. Om han går bort före henne har hon rätt till nått basbelopp eller kommer allt gå till hans barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt

Inledningsvis kan sägas att sambor inte har någon inbördes arvsrätt, eftersom det enligt ärvdabalkens 3 kapitel 1 § bara är makar som har rätt att ärva varandra. Om en person avlider och efterlämnar sambo och barn så är det barnen som ärver enligt ärvdabalkens 2 kapitel 1 §. Det är bara den avlidnes egendom som blir föremål för arv.

I din mors fall innebär detta att hon inte genom arv har rätt till någon av sin sambo egendoms om han går bort före henne. Eftersom din mor köpte och äger bilen, så skulle den inte ingå i hennes sambos kvarlåtenskap och hans barn kommer inte kunna ärva den. Eftersom det är din mors sambo som äger huset, så skulle det ingå i hans kvarlåtenskap och bli föremål för hans barns arvsrätt.

Sambors rätt vid den enes bortgång

Vad som gäller för egendom inom ett samboförhållande regleras i sambolagen som du hittar här. Om ett samboförhållande upphör p.g.a. att en sambo avlider, så kan den efterlevande begära en bodelning enligt lagens 8 §. Detta innebär att samboegendom fördelas mellan den efterlevande och den avlidne. Samboegendom utgörs enligt sambolagens 3 § av gemensam bostad och bohag som har skaffats med tanken att det ska användas gemensamt. Gemensamt bohag betyder enligt sambolagens 6 § saker som finns i och är till för det gemensamma hemmet. Det rör sig bl. a. om hushållsmaskiner, möbler, TV- och radioapparater. Viktigt att notera är att en sak alltid måste ha skaffats för att användas gemensamt. Sådant som en sambo ägt sedan innan räknas inte.

I din mors fall kan först och främst sägas att bilar inte utgör gemensamt bohag och ingår därför inte i en bodelning. Om din mors sambo avlider och hon begär en bodelning så får hon alltså behålla bilen. Vad gäller huset så beror det på om din mors sambo skaffade huset innan det fanns någon plan på att de skulle leva där tillsammans. Om han förvärvade huset med tanken att han och din mor skulle flytta ihop, så kommer huset ingå i bodelningen. Om han ägde huset sedan tidigare så är det inte samboegendom som ingår i en bodelning och din mor har inte någon rätt till det.

Sammanfattning

Din mor har alltså inte rätt till arv om hennes sambo går bort först. Hon har möjlighet att begära en bodelning och kan på så sätt få hälften av parets samboegendom. Om huset inte förvärvades med tanken att den skulle bli deras gemensamma bostad, så ingår inte den i bodelning och din mor kan inte göra anspråk på det. Om din mor och hennes sambo vill att bostad eller annan egendom ska ärvas av henne vid hans bortgång, så måste de ange detta i ett testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning