Sambors rätt till bostad och utlagda pengar på den andres egendom

FRÅGA
Hej jag har bott och varit skriven i min sambos hus i 4 år. jag har betalt halv lånet på huset och hennes bil under denna tid. betalt för renoverings material och jobbat på huset. nu har hon varit otrogen och jag har flyttat har jag någon laglig rätt till huset eller utlagda pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över din rätt till de pengar som du lagt på lån av hus, bil samt renovering och material på huset. Jag kommer därför redogöra för vilken egendom som fördelas efter att ett samboförhållande upplöses samt vem som har rätt till vad.

Egendom som delas när ett samboförhållande upphör (samboegendom)

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras på begäran av någon av samborna (8 § Sambolag). Vid en bodelning är det enbart samboegendomen som ska delas mellan er (8 § Sambolag). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag som har anskaffats i syfte att ni ska använda det gemensamt (3 § Sambolag).

Din rätt till bilen

Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom som är avsedd för det gemensamma hemmet (6 § Sambolag). Bilar omfattas inte av bohag. Det medför att du inte kan ta del av värdet på bilen, trots att du betalat för lånet på den. Eftersom din sambo står på bilen så är det hon som har rätt till den.

Din rätt till bostaden

Jag tolkar det som att du har flyttat in i din sambos hus och att ni inte köpt det tillsammans. Om din sambo äger huset och inte köpt det i syfte att ni båda skulle bo där, så har det inte förvärvats för gemensamt bruk. Det medför att huset inte utgör samboegendom (3 § Sambolag). Eftersom huset inte är samboegendom, så kommer det inte tas med i en bodelning. Du kommer därför inte kunna ta del av bostadens värde trots att du betalat för renovering och arbetat på huset.

Vad gäller att överta bostad som inte utgör samboegendom så är det inte möjligt när det gäller ett hus. Det finns specifika regler där en sambo kan ha rätt att överta en hyresrätt eller bostadsrätt om denne har bättre rätt till bostaden (22 § Sambolag). Regeln är däremot inte tillämplig på hus.

Sammanfattning

Eftersom varken bilen eller huset utgör samboegendom, så kommer de inte tas med vid en bodelning. Det medför att du inte har rätt till värdet av varken huset eller bilen trots att du lagt ner pengar på renovering och betalning av lån. Du har inte heller rätt att överta huset.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anna Månsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2598)
2020-04-04 Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?
2020-04-03 Våldsam sambo vägrar flytta
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

Alla besvarade frågor (78747)