Sambors rätt till arv - giltigt testamente?

2016-12-21 i Sambo
FRÅGA
Min far har gått bort och nu står vi inför bouppdelning/arvskifte. I denna omfattas hans sambo och en dotter samt vi tre särkulle barn som far hade med vår mor. Pappa har skrivit ett avtal? och avsäger sig sambolagen samt säger att allt skall tillfalla sin sambo . Avtalet är inte vedimerat eller dokumenterat av någon oberoende part. Deras fastighet står skriven på henne men de har hela tiden bott där tillsammans.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler för arvsfördelning finns i Ärvdabalken, se här.

Sambo till en avliden har inte någon lagstadgad arvsrätt. Det enda sättet för en sambo att ärva efter den avlidne är därför att det finns ett giltigt testamente där den avlidne överlåter arvet till sambon. I 10 kap. Ärvdabalken finns regler för testamente, se här. I 1 § anges att ett testamente ska bevittnas av två vittnen som också ska underteckna testamentet. Om dokumentet din far skrivit inte har bevittnats och undertecknats av dessa är det inte ett giltigt testamente. Arvet efter din far ska därmed fördelas enligt den legala arvsordningen, se 2 kap. Ärvdabalken (här). Detta betyder att arvet fördelas enligt den turordning som anges i lag. Om den avlidne har barn räknas dessa som bröstarvingar och kommer först i rätten till arv, se 2 kap. 1 § Ärvdabalken (här). Det blir då ni särkullbarn och dottern som ska dela lika på din fars kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är alla de tillgångar den avlidne lämnar efter sig.

Innan det blir dags för arvsfördelning ska det dock, om sambon begär detta, göras en bodelning. Enligt 18 § sambolagen kan nämligen sambo till den avlidne begära att en bodelning görs av samboegendomen, se här. Samboegendomen ska efter att avdrag för skulder gjorts delas lika mellan dina far och sambon, se 14 § sambolagen (här). Skulle den del som sambon erhåller vid hälftendelningen bli mindre än två prisbasbelopp ska sambons del ökas till det beloppet, se 18 § 2 st. sambolagen (här). Två prisbasbelopp för 2016 är lika med 88 600 kr.

Samboegendom är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som är förvärvat för gemensam användning, se här. Det krävs alltså att syftet vid köpet av bostaden eller bohaget (t.ex. möbler) var att den skulle brukas av samborna gemensamt. Sådan egendom som din far eller hans sambo införskaffade innan de flyttade ihop räknas normalt inte till samboegendom. Om fastigheten du talar om köptes i syfte att din far och sambon skulle bo där tillsammans så ingår fastigheten i samboegendomen och hälften ska tillfalla sambon och hälften ska tillfalla din far och därmed utdelas som arv till er bröstarvingar. Var fastigheten något sambon ägde innan hen träffade din far kommer den inte att tas med i bodelningen, och ni kommer alltså inte kunna ärva någon del i den.

För att sammanfatta detta så kommer din fars sambo inte att ha rätt till arv efter din far eftersom det inte finns något giltigt testamente. Beroende på vad som ska räknas som samboegendom kommer eventuellt en del av din fars tillgångar att tillfalla sambon om hen begär en bodelning. Bodelningen innebär att deras gemensamma bostad och bohag ska delas lika mellan dem och det blir då den del som vid bodelningen tillfaller din far som ska delas ut i arv till hans barn. Om din far har övriga tillgångar som inte ska räknas till samboegendom kommer dessa självklart att också tillfalla er barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Cecilia Knutsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (486)
2021-06-20 Ärver jag min mammas hundar?
2021-06-18 Sambor vill att de ska kunna bo kvar i huset när någon av de dör
2021-05-31 Sambo och testamente gällande barn
2021-05-15 Vad händer med bohag vid en sambos död?

Alla besvarade frågor (93293)