Sambors rätt till arv enligt ärvdabalkens regler

2016-10-27 i Sambo
FRÅGA
Hej, Min svärmors sambo dog nyligen, det nyss hade de en boupptäckning. Min svärmor och hennes sambo ägde halva huset var som de bodde i. På bouppteckningen fick hon reda på att hon bara fick 1/2 huset och sambons dotter den andra halvan. Är det inte så att min svärmor skulle ha fått halva av sin sambos del av huset också? Dvs. att hon skulle äga 75% av huset och sambons dotter 25%?Tack på förhandMvhToni Gerebro
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Jag börjar med att förklara vad som gäller när ett samboförhållande upphör för att sedan gå vidare till hur bestämmelserna om arv fungerar enligt lag.

Upphörande av förhållandet
När ett samboförhållande upphör så får varje part vad denna äger om ingen bodelning sker. Om en bodelning sker måste detta åberopas av någon av parterna, i detta fall din svärmor eftersom hon är kvarlevande, enligt 8 § sambolagen här. Vid en bodelning så delas samboegendomen upp i på hälften enligt 14 § sambolagen, här.

Eftersom din svärmor redan ägde hälften av fastigheten sedan innan så hade hon rätt till denna hälft oberoende om någon bodelning gjorts eller inte.

Vem som ärver
Den kvarvarande hälft som ägdes av din svärfar kommer att tillhöra hans kvarlåtenskap, vilket är den egendom som sedan kommer att gå vidare i arv. Frågan är då vem som har rätt att ärva honom.
Detta regleras i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637, där det finns en lagstadgat arvsordning som gäller om inget annat sagts i till exempel ett testamente.
Första ledet i arvsordningen är barn, eller barnbarn om inte barnet är vid liv när föräldern avlider. Andra ledet som ärver är den avlidnes föräldrar och dessa ärver om inga barn är vid livet. Om varken barn eller föräldrarna till den avlidne är vid liv så ärver syskon/halvsyskon eller deras barn.
Sista ledet i arvsordningen är mor och farföräldrar till den avlidne och dessa ärver om det inte finns några andra arvsberättigade i de tidigare leden.
Detta stadgas i ärvdabalkens andra kapitel och gäller som sagt om till exempel ett testamente inte säger något annat, se här. Enligt 4 § andra kapitlet i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K2P4S1, så stadgas att ingen annan än de som nämnts ovan ska ärva.

Make har dock rätt till arv om den avlidne var gift vid dödsfallet vilket regleras i 1 § tredje kapitlet ärvdabalken, se här. Således har make rätt till arv före alla andra i arvsordningen. Då det bara står make i lagen så gäller inte detta sambor och således har sambor inte rätt till något arv efter sin partner.

Så för att sammanfatta frågan så kommer barnet ärva hälften av huset eftersom den del hör till din svärfars kvarlåtenskap. Eftersom de var sambor så har inte din svärmor någon rätt till arv efter hennes sambo. Om de har gjort en bodelning har hon rätt till egendomen som tillfallit henne där och annars har hon enbart rätt till den egendom hon själv ägde i förhållandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Du får gärna återkomma om du undrar över något mer.

Med vänlig hälsningHanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (456)
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (85173)