Sambors rätt till arv

FRÅGA
Arv sambo med gemensamma barn.Hur blir fördelningen av arvet om den ena sambon avlider?Köpt hus gemensamt, husvagn och annat. Vad får sambon och vad får barnen?Kan barnen avsäga sig sitt arv eller vänta tills den andre föräldern avlider?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt finns det ingen lagstadgad rätt för sambor att ärva varandra, utan detta gäller endast för makar. I 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) står att vid den ena makens död så får den andre maken allt, förutsatt att barnen är makarnas gemensamma. Detta gäller som sagt inte för sambor och därmed ärver de gemensamma barnen direkt, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det finns dock möjlighet att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till sin sambo. I 7 kap. 1 § ÄB finns dock en regel om att barnen har rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvet. För att få ut denna måste de begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Vad som gäller vid samboförhållande regleras i sambolagen (SamboL). Om en sambo avlider ska den egendom som har skaffats för gemensamt bruk, vilket kallas samboegendom, ingå i en bodelning. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, förutsatt att den har skaffats för gemensamt bruk. Vidare står i 4 § SamboL är samboegendom inte omfattar 1) gåvor av någon annan, med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 2) egendom som mottagaren har fått genom testamente, med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, 3) egendom som sambon har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda etc. I 5 § SamboL framgår vad som utgör sambors gemensamma bostad och i 6 § framgår vad som utgör sambors gemensamma bohag. Som bohag räknas inte sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk. Av 7 § följer att sådant som huvudsakligen används för fritidsändamål inte räknas till gemensam bostad eller bohag.

Sammanfattningsvis kan sägas att samboegendom är begränsad till just bostad och bohag. Det kan t.ex. handla om möbler och annat som köpts till hemmet, för det gemensamma boendet. T.ex. räknas inte bilar som samboegendom och ska därför inte delas.

Som en skyddsregel har sambor enligt 18 § 2 st. SamboL, vid fördelning av samboegendom efter dödsfall, en rätt att få ut två prisbasbelopp (som 2019 är 46 500 kr).

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86530)