Sambors rätt till arv

2019-04-25 i Sambo
FRÅGA
HejHar en fråga angående sambolagen. Min mamma och hennes sambo köpte en bostadsrätt för ca 20 år sedan som de flyttade in i gemensamt. Nu har sambon avlidit och min fråga är här min mamma rätt att bo kvar i den. De har inga gemensamma barn men sambon har tre barn. Kan de kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten. De har inte skrivit några papper dem emellan. Min mamma är 87 och sambon var 92 när han avled.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittas i ärvdabalken och för sambor finns vissa regler i sambolagen.

I mitt svar kommer jag först att förklara allmänt om arv mellan sambor för att sedan besvara frågan om vad som gäller i din mammas fall.

Arv mellan sambor
Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra utan det är makar, bröstarvingar (barn eller barnbarn), syskon och föräldrar som har arvsrätt (2-3 kap ärvdabalken).

Däremot, när en sambo avlider har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § och 18 § sambolagen) om han/hon vill. Det innebär att den egendom som klassas som samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne. Här kan också den efterlevande sambon få bostaden och bohaget på sin lott efter avräkning mot annan egendom (16 § SamboL). Det som händer med den avlidne sambons del är att dennes arvingar ärver det.

Vad gäller i din mammas fall?
Kan barnen kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten?
Din mamma har ingen arvsrätt eftersom att dom var sambos och en sambo har ingen arvsrätt. Det är istället sambons barn som har arvsrätt efter sin förälder. Barnen har alltså rätt att ärva allt som deras pappa ägde, vilket innebär att barnen kan kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten om deras pappa ägde hela eller del av den. Däremot, om din mamma äger 100 % av bostadsrätten så har sambons barn ingen rätt att kräva ut sin arvsrätt på bostadsrätten.

Har din mamma rätt att bo kvar i bostadsrätten?
Om det är så att din mamma inte ägde lägenheten till 100 % och barnen har arvsrätt på bostadsrätten så kan hon begära bodelning. En bodelning är fördelaktigt för henne om hon äger en mindre andel av bostaden och bohaget. En bodelning innebär att hon har rätt till 50 % av bostaden och bohaget oavsett vem av samborna som har köpt vad. Bodelningen innebär också att hon har rätt att få bostaden på sin lott, vilket innebär att hon får bo kvar om hon kan betala barnen. Barnen till sambon kommer ha rätt till de resterande 50 %. Om din mamma vill behålla bostaden behöver hon antingen betala barnen i pengar eller bohag motsvarande värdet av 50 %.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81856)