FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal23/02/2017

Sambors möjlighet att avtala om hur egendomen ska fördelas vid separation

Jag och min sambo ska separera. Vi har gemensamt köpt en bostad och vi äger halva var. Nu har vi kommit överens att jag ska ta över lånet och jag köper ut honom. Det vi har betalat av, av skulden är 250 000 kr var. D.v.s. jag ska ta över lånet och betala honom den summan. I och med att jag inte kan få fram den summan snabbt, har vi kommit överens om att jag betalar av honom när jag har samlat ihop pengarna, det får ta den tid det tar enligt honom själv.

Även har vi kommit överens ,att jag tar sakerna i lägenheten och han tar bilen som vi köpt gemensamt.

Anledningen till det är att vi vill avsluta vår relation som vänner och inte blanda in advokater och gå till domstol. Dock är min fråga om man kan göra denna muntliga överenskommelse skriftligt? Vi skulle gärna vilja det och undrar om man på något sätt kan göra det lagligt? Hur skulle det bli för mig om han exempelvis skulle ångra detta inom ett år och kräva att jag ska betala honom med detsamma? Har han rätt till det även om vi skulle göra de skriftligt? Hoppas jag var tillräckligt tydlig nog.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 10 § SamboL kan sambor upprätta ett så kallat föravtal. Detta görs inför ett omedelbart upphörande av samboförhållandet och ska ligga till grund för framtida bodelning. I föravtalet avtalar man om hur bodelningen ska se ut och ska undertecknas av er båda. I detta kan ni exempelvis reglera att du ska ta över lånet och betala tillbaka denna summa till honom. Det står er fritt att avtal som ni önskar. Vill ni att du ska kunna betala tillbaka honom på en obegränsad tid skulle ni rent tekniskt kunna skriva detta. Ifall ett avtalsvillkor anses vara väldigt oskäligt för någon av er skulle det dock kunna jämkas vid en eventuell tvist i framtiden (10 § 2 st SamboL). Detta innebär att man jämnar ut förhållandena i avtalet. Att du får betala av lånet på obestämd tid utan några villkor skulle eventuellt anses vara oskäligt och till stor nackdel för din sambo. Det kan därför vara bra att sätta upp några villkor för avbetalningen, till exempel att det ska vara avbetalat ett visst datum långt fram i framtiden eller att det ska avbetalas med minst en viss summa varje år.

Ni kan även i själva bodelningen mellan er avtala om hur egendomen mellan er ska fördelas, se 9 § SamboL. Ni upprättar då ett så kallat bodelningsavtal, detta måste vara skriftligt och undertecknas av er båda. Där kan ni till exempel bestämma att samboegendom inte ska delas mellan er utan istället tillfalla en av er. Även detta avtal kan jämkas om det skulle anses vara oskäligt för någon part (3 st).

Både föravtalet och bodelningsavtalet blir bindande mellan er och ska följas enligt principen ”pacta sunt servanda”, avtal ska hållas. Din sambo skulle alltså inte kunna ändra sig efter ett år och säga att han vill ha pengarna direkt istället, om ni då inte avtalat om detta. Det är dock viktigt att ni utformar avtalet noga så att det inte går att tolka på olika sätt eller anses vara oskäligt och därmed kan jämkas i efterhand. Behöver du hjälp med upprättandet av för- och bodelningsavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare