Sambors gemensamma bruk av bostaden

2016-03-22 i Bodelning
FRÅGA
Vad gäller vid en sambo bodelning? Om man köper/bygger sitt framtida hus tillsammans men man gör slut under tiden som man bygger huset/efter man har köpt huset, vad händer då? Spelar det roll vem huset står på?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

I sambolagen (SamboL) anges bl.a. vad som utgör sambors gemensamma bostad. 5§ SamboL anger att:

"Med sambors gemensamma bostad avses i denna lag, om inte annat följer av 7 §,

1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

2. fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål och

4. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap.bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet träffades var avsedd att bli sambornas gemensamma hem och att innehas huvudsakligen för detta ändamål."

(Undantaget anges i 7§, som anger att om det "till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål".)

I din fråga skrev du att ni köper/bygger ett hus tillsammans, vilket betyder att den är till för er gemensamma användning och ska därför ses som er gemensamma bostad. För er del innebär detta att ni båda äger huset till lika stor del och ska således stå för lika stor del för ev. kostnader. Det är inte av betydelse vem som står som ägare på huset, det som är avgörande är om bostaden är införskaffad för gemensamt bruk eller ej.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänligen,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2654)
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?
2020-10-29 Vad ska jag betala för att köpa ut min syster från vår gemensamma fastighet?
2020-10-28 Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?
2020-10-28 Med vilket belopp ska sambon lösas ut från den gemensamma bostaden?

Alla besvarade frågor (85563)