Sambors gemensamma bostad

FRÅGA
Jag och min andra hälft har bott ihop som sambos i fem år, och nu dog hon oväntat. Vi hade inget samboavtal eller kontrakt, men vi har bott ihop och delat på allt som hör till bostaden. Det jag nu behöver veta är vad jag har för rättigheter att få bo kvar i bostaden då hyreskontraktet stod i hennes namn.
SVAR

Hej!

Regler om sambors gemensamma bostad finns i Sambolag (2003:376) (sambolagen).

Ett samboförhållande upphör om en av samborna avlider, 2 § tredje punkten sambolagen.

Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Med sambors gemensamma bostad avses byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem, 5 § tredje punkten sambolagen.

Om bostaden inte är samboegendom (inte förvärvad för gemensamt bruk) har du rätt att överta lägenhetskontraktet när samboförhållandet upphör, om du bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande anses skäligt. Om ni inte har eller har haft barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det, 22 § sambolagen. Om du och din sambo inte har barn är sannolikheten att du skulle få ta över hyreskontraktet enligt sambolagen liten.

Däremot finns det en bestämmelse i Jordabalken (1970:944) (JB) som kan hjälpa dig att få rätt till lägenheten om den inte utgör samboegendom. I 12:47 2 st. JB står det att en sambo kan ha rätt att ta över hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom eller henne som hyresgäst.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88281)