Sambors gemensamma bostad

Min sambo köpte ett hus som vi båda flyttade in i samtidigt men han sa att det var hans hus. Han la en handpenning på 1 miljon från en vinst av en sommarstuga. Han står ensam på lånet. Vi har dock inte upprättat ett samboavtal. Nu ska vi separera efter 6 år och ett barn tillsammans. Han säger att det är hans hus och jag ska hitta nåt eget. Har jag någonting att kräva ang huset?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det. Den egendom som ingår vid en bodelning mellan sambor är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att om din sambo förvärvat bostaden för ert gemensamma bruk ska den ingå i en eventuell bodelning. Se 3 och 8 §§ sambolagen (2003:376).

Vid en bodelning ska den som bäst behöver bostaden få den på sin lott. Vid behovsprövningen kan många olika aspekter beaktas. Om den ena sambon vid separation får ensam vårdnad om barnen har denne sambon störst behov av bostaden. Motsvarande gäller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon. Även närheten till barnomsorg och skola, sambons ålder, handikapp och hälsa, närheten till sambons arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat sätt är relevanta faktorer som ska beaktas.

En förutsättning för att en sambo ska få överta en bostad som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vid denna skälighetsbedömning bör den omständigheten att bostaden kan ha ett affektionsvärde för den sambon som är ägare till bostaden beaktas, t.ex. om bostaden varit sambons föräldrahem eller släktgård. Det ska göras en helhetsbedömning där behovet av bostaden får vägas mot omständigheterna som talar emot ett övertagande. Se 16 § sambolagen (2003:376).

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning