Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott

2021-05-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hade en jätteintressant diskussion vid fikabordet! Men ingen visste vad som var rätt svar. Om en partner flyttar in / bor tillfälligt i ens lägenhet, men partnern är inte skriven på lägenheten (på papper bor hen inte där). Och denne person tar med gräs/droger och gömmer i lägenheten, under "botiden". Kan personen som är oskyldig men som är skriven på lägenheten bli straffad? Eftersom det är den personens lägenhet. I detta fall syftar jag på att de bor där tillsammans. Ha en fin dag!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som olovligen innehar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott om innehavet sker uppsåtligen (1 § 6 pt. Narkotikastrafflag [1968:64] [NSL]). Ifall en person förvarar narkotika i sitt hem så utgör det alltså narkotikabrott.

När två personer bor tillsammans så är de i garantställning gentemot varandra. Därmed kan en sambo bli ansvarig för underlåtenhet att ingripa i den andres brottslighet och därmed dömas till medverkan till narkotikabrott (23 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700] [BrB] jfr 1 § 6 pt. NSL). I och med uppsåtsrekvisitet så kan alltså inte en person fällas för narkotikabrott om denne är helt omedveten om att narkotikan finns i lägenheten och inte anses borde ha varit medveten om narkotikans existens. Däremot finns inget givet svar till frågan, utan sambons skuld eller oskuld beror på omständigheter. Rimligen borde en person veta vad som finns i dennes lägenhet. Ifall sambo A säger åt sambo B att inte under några omständigheter titta i A:s byrålåda som befinner sig i deras gemensamma lägenhet så kan B sedermera dömas för medverkan till narkotikabrott, eftersom underlåtenheten att kontrollera vad som finns i lådan kan uppfattas strida mot sambors garantställning, vars innebörd är att sambor besitter ett medansvar om de upptäcker varandras brottslighet och förhåller sig passiva till förhindrandet av brott. Skulle däremot det röra sig om en person som hyr ut ett rum så föreligger ingen garantställning, eftersom hyresvärden inte kan antas behöva ha kontroll över vad som finns i rummet (NJA 2003 s. 473).

Sammanfattningsvis krävs alltså uppsåt för att en sambo ska dömas för innehav av narkotika. Däremot föreligger i vissa fall en garantställning, vilket i vissa fall kan innebära att en person kan dömas till medverkansansvar för att inte ha förhindrat den andres brottslighet. Svaret är således att det beror på omständigheterna.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (556)
2021-11-22 Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?
2021-11-17 Är spice olagligt?
2021-10-31 Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?
2021-10-28 Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Alla besvarade frågor (97371)