Sambors egendom

FRÅGA
Vad betyder att" svensk lagstiftning skall gälla, ej sambolagen?" tvingades skriva på ett sådant papper då min sambo köpte en lägenhet åt oss och även fick en massa pengar.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar oss på Lawline!

Att sambolagen inte ska vara tillämplig i ditt fall beror med största sannolikhet på att, vid en eventuell bodelning, att du inte kommer att få del av lägenheten som din sambo köpt.
Huvudregeln gällande sambors egendom regleras i 3 § sambolagen där det stadgas att sambors gemensamma bostad, om den förvärvats för gemensam användning, ska utgöra samboegendom. Samboegendomen ska vid en bodelning fördelas lika om någon av samborna begär det.

I ditt fall har din sambo förvärvat en lägenhet för gemensam användning och enligt sambolagen har du rätt att få del av lägenheten ifall en eventuell bodelning begärs. Men nu har du och din sambo ingått ett avtal om att sambolagen inte ska tillämpas vilket innebär att sambolagens regler inte gäller för er. Det innebär i praktiken att du inte har rätt att ta del av lägenheten ifall du och din sambo väljer att gå skilda vägar. Du har alltså inte en laglig rätt att till exempel överta lägenheten från din sambo eller ta del av pengarna vid en eventuell försäljning av lägenheten såvida din sambo inte personligen ger dig den rätten.

Du skriver att du blev tvingad att skriva på avtalet mellan dig och din sambo. I 28-29 §§ i avtalslagen stadgas ogiltigt på grund av tvång men för att paragraferna ska bli tillämpliga krävs att tvånget ska vara så kallat rättsstridigt. Det betyder att för att ogiltigheten kring avtalet ska aktualiseras krävs exempelvis utpressning eller olaga hot och att man känner sig tvingad är inte tillräckligt för att 28-29 §§ ska få någon verkan.

Sammanfattningsvis är avtalet mellan dig och din sambo giltigt och innebär att det är din sambo som äger lägenheten och därmed har rätt att behålla lägenheten själv ifall ni bestämmer er för att gå skilda vägar.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2664)
2020-07-14 Vem av samborna har rätt att bo kvar i lägenheten vid en bodelning?
2020-07-14 Är sambolagen dispositiv?
2020-07-14 Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?
2020-07-13 Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?

Alla besvarade frågor (81909)