Sambors arvsrätt och skyldighet att lösa ut eventuella andra arvingar

Är sambo sedan 40 år! med gemensam bostadsrätt. Vi har 2 st vuxna barn som ej bor hemma.

Vi har varsitt syskon samt mor i livet. Vi har ej skrivit något testamente. Vad händer om någon av oss avlider? Måste den kvarvarande parten sälja bostaden för att dela upp arvet till barnen? Eller ska barnen vänta på arv tills den kvarvarande föräldern också avlider innan arv? Är det bara barnen som ärver, ingen annan släkting?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då någon avlider är det dennes barn som kommer att ärva i första hand (2 kap 1 § ÄB). Så länge det finns barn i livet så kommer detta/dessa att ärva allt, det går alltså inte vidare till andra släktingar. Ifall något av era barn skulle ha avlidit är det dennes barn som ärver istället, det vill säga era barnbarn. Om det inte finns några barnbarn (eller någon "längre ner") ärver ens föräldrar istället (2 kap 2 § ÄB).

Enligt lag har sambor ingen arvsrätt efter varandra. En sambo har endast rätt att få ut 2 st prisbasbelopp (ca 88 000 kr) av samboegendomen vid en bodelning, detta är det enda "skydd" som finns (18 § 2 st SamboL). Då en sambo avlider och det inte finns något testamente är det alltså istället sambons arvingar som ärver allt, i ert fall era barn.

Då en sambo går bort ska en bodelning göras om den efterlevande begär detta (8 § SamboL). I denna bodelning delar man lika på allt som utgör samboegendom, om man inte har skrivit samboavtal om något annat (9 § SamboL). Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Jag vet tyvärr inte så mycket om omständigheterna kring er bostadsrätt men i och med att ni varit tillsammans så pass länge och äger den gemensamt så utgår jag ifrån att den uppfyller dessa kriterier. Er bostadsrätt ska alltså fördelas lika mellan er i en bodelning.

Detta innebär att hälften av bostaden kommer att gå till vardera make. Hälften kommer därmed också att gå till den avlidnes arvingar, era barn, och den efterlevande kommer behöva lösa ut dem. Det finns dock en möjlighet för den make som bäst behöver bostaden att få denna "på sin lott". För att kunna ta över bostaden krävs det dock att man kan kompensera den andre maken med motsvarande värde. Det krävs med andra ord att man har tillräckligt med egendom/pengar för att kunna kompensera för halva värdet på bostaden. Om man inte har möjlighet att göra detta måste man eventuellt sälja bostaden för att kunna betala den andres arvingar, det vill säga barnen.

För att undvika att behöva lösa ut den andres arvingar då någon av er går bort skulle ni exempelvis kunna upprätta ett testamente eller gifta er. Vid ett äktenskap kommer den efterlevande maken att ärva den andre, barnen har sedan rätt till ett efterarv. Testamenten kan däremot se ut på lite olika sätt och det går egentligen att bestämma ganska fritt själva exakt hur egendomen ska fördelas. Behöver du hjälp med upprättande av testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du undrar något ytterligare får du gärna kommentera i fältet nedan!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”