Sambors arvsrätt

FRÅGA
Hur fungerar det i ett samboförhållande när den ene har dött men även har ett barn från en annan person (särkullbarn heter det väl?)? Vad jag har förstått så har detta särkullbarn förtur när det kommer till att ärva. Men kan kvarlevande sambo få något överhuvudtaget? Låt oss anta att paret har varit sambo i över 10 år. Vad jag hittade för lagrum var Sambolagen §18 2st där det talas om hur mycket sambon kan få ut vid dödsfall. Vidare hittade jag även i Ärvdabalken 3kap §2 att bröstarvingen (i detta fall särkullbarnet) har rätt till hälften av den avlidnes arv. Vad som gör mig förvirrad är att mycket av det som sägs i ärvdabalken avser äktenskap, men jag antar att det givetvis även går att tillämpa på samboäktenskap? Utöver detta är jag nyfiken på om det här barnet får hela arvet från föräldern, eller om den avlidnes arv delas upp i två delar (hälften till kvarlevande sambo och resterande till barnet). Vad jag har lärt mig tidigare så makan den som får först (äktenskap), sedan kommer barn, föräldrar, syskon, mor- & farföräldrar, om jag nu inte blandar ihop det. Behöver man dessutom tala i termer av PBB (Prisbasbelopp), eller kan man bara tala i termer utav att dela upp arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så har du helt rätt i att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt från sin förälder enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. Bröstarvingar (alltså i detta fall särkullbarnet) har alltid rätt till hälften av sin förälders arv, detta kallas även för laglott och regleras i ärvdabalken 7 kap. 1 §. Om en förälder endast har ett barn och inte har ingått äktenskap eller testamenterat bort något så kommer hela arvet tillfalla barnet.

Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt utan vid den ene sambons död så kommer det göras en bodelning enligt sambolagen 8 §. Då delas samboegendomen (dvs bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk) upp mellan samborna så de får lika mycket var. Den del av samboegendomen som efter bodelning tillfaller den avlidne ska då istället tillfalla den avlidnes bröstarvingar.

Ärvdabalken vid samboförhållande
Det som sägs i ärvdabalken om äktenskap avser just äktenskap (d.v.s. giftemål) och därmed gäller inte reglerna för samboförhållanden. I och med detta delas inte heller arvet upp utan hela arvet tillfaller då den avlidnes bröstarvingar i första hand.

Möjlighet för sambo att ärva
Eftersom sambor inte har någon arvsrätt så är det viktigt med ett testamente om ni inte vill att den efterlevande sambon ska bli arvslös. Om din sambo avlider före dig så kommer hela dennes arv tillfalla dennes barn. Likadant om du avlider före din sambo så kommer inte din sambo ärva dig om du inte har upprättat ett testamente. Särkullbarnet har alltid rätt till sin laglott (dvs hälften av det din sambo lämnar efter sig) men resten kan din sambo testamentera bort till dig.

Prisbasbelopp blir endast aktuellt i ett samboförhållande om den samboegendom som tillfaller den efterlevande sambon inte uppgår till två prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2017 är 44 800kr) då har den efterlevande sambon rätt att få ut samboegendom som skulle ha tillfallit den avlidnes arvingar så att det motsvarar två prisbasbelopp enligt 18 § andra stycket i sambolagen.

För att summera så krävs alltså ett testamente för att sambor ska ärva varandra. Mer om hur ett testamente skrivs hittar du exempelvis här.

Hoppas du fick svar på din fråga
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95749)