Arvsrätt för sambo

Jag och min sambo har två gemensamma barn, han har ett sedan innan. Vi har ett hus som vi äger tillsammans. Han har två företag. Jag vill att vi ska skriva testamente för att undvika problem om något skulle hända honom. Rent krasst, hur kan det se ut om han skulle gå bort och vi inte har skrivit testamente? Jag tänker hus, företag, särkullbarn, arvsrätt, sambolag mm.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Dina frågor som handlar om arv för dig som sambo finns reglerade dels i Sambolagen (SL), och dels i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom det inte framkommer av din fråga huruvudia du och din sambo skulle ha upprättat något samboavtal, utgår jag i mitt svar till dig från att något sådant inte existerar. Sambolagen gäller därför i ert fall, förutsatt att ni uppfyller lagens definition av ”sambor”.

”Sambor” är man när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Detta framkommer av SL 1§. Som regel ska man dessutom ha bott tillsammans i minst 6 månader. Med hänvisning till vad du har beskrivit om din livssituation, utgår jag från att ni är sambor enligt lagens definition.

Vidare, då ni heller inte har upprättat något testamente, kommer arvet efter din sambo att fördelas mellan hens efterlevande arvingar enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen beskrivs i ÄB och i den har arvingar som är närmare släkt företräde framför mer avlägsna släktingar. Detta framkommer av ÄB 2:1 2st, 2:2 och 2:3.

Vad händer om din sambo går bort?

Om din sambo går bort, kan du som efterlevande sambo begära att den sk samboegendomen ska fördelas mellan dig och din sambos dödsbo genom bodelning. Detta framkommer av SL 8§. Rätten att begära bodelning tillfaller dig som efterlevande sambo ensam. Bodelning är dock något som du aktivt måste begära senast ett år efter din sambos bortgång. Bodelning kommer annars inte ske.

Det som kan fördelas genom bodelning är endast det som utgör samboegendom. Samboegendom är enligt SL 3§er gemensamma bostad och bohag, men endast om dessa förvärvats för gemensam användning. När bodelning sker kommer samboegendomen, efter avräkning för skulder, delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Egendom som inte är samboegendom ska inte delas och behålls av sin respektive ägare.

Din sambos två företag räknas varken som gemensam bostad eller bohag, och ska därför inte ingå i bodelningen. Avlider din sambo, kommer därför företagen att tillfalla din sambos dödsbo.

Vad gäller huset ni äger tillsammans, beror det på huruvida detta kommer att räknas som er gemensamma bostad och därmed ingå i bodelningen.

Om ni vid köptillfället köpte huset med avsikt att ni båda skulle bo i det (detta oberoende av om båda vid köptillfället bidrog till köpesumman), ska huset ingå i bodelningen enligt SL 5§. Som efterlevande sambo har du då som regel rätt att få huset på din lott. Om värdet på huset överstiger den lott du är berättigad genom bodelningen, måste du dock enligt SL 16§ kompensera din sambos dödsbo mellanskillnaden.

Däremot, om den ena av er köpte huset först för eget bruk, och den andra vid ett senare tillfälle köpte in sig i huset, kommer huset att lämnas utanför en bodelning. Lämnas huset utanför bodelningen, kommer du att behålla den andel du förnärvarande äger av huset, medan den andel som din sambo äger tillfaller dennes dödsbo.

Vem kommer att ärva din sambo?

Begär du bodelning, kommer din sambos egendom som inte utgör samboegendom, samt den del av samboegendomen som tillfaller din sambos sida genom bodelningen, att utgöra din sambos kvarlåtenskap. Om du inte begär bodelning, kommer all egendom din sambo äger vid sin bortgång att utgöra dennes kvarlåtenskap.

Oavsett om bodelnings genomförs, ärver inte sambor varandras kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen För din del så innebär det att du i nuläget inte skulle ärva någonting från din sambo om hen går bort.

Istället kommer din sambos kvarlåtenskap att delas lika mellan era två gemensamma barn och din sambos barn sedan innan, enligt ÄB 2:1. De tre barnen kommer därmed tillsammans ärva din sambos två företag, liksom din sambos andel av ert gemensamma hus.

Sammanfattning

För att sammanfatta, är du relativt oskyddad om din sambo skulle gå bort. Du har rätt att begära bodelning, men en sådan omfattar bara fördelning av samboegendomen. Vidare är du inte arvsberättigad efter din sambo.

För att skapa ett bättre skydd rekommenderar jag därför dig att ni upprättar ett testamente. Ni kan utöver detta även skriva ett samboavtal om ni vill sätta reglerna i Sambolagen ur spel. På det sättet kan ni själva välja hur egendomen ska fördelas mellan er om ert samboförhållande upphör.

Ett annat bra alternativ är att ni gifter er. Makar ärver varandra och är bättre ekonomiskt skyddade om äktenskapet skulle upphöra.

Skulle ni vilja ha hjälp att upprätta testamente, samboavtal eller bodelningsavtal kan vi hjälpa er med detta HÄR.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och om så inte är fallet är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”