Sambors arvsrätt

2015-11-10 i Sambo
FRÅGA
Min sambos dotters moder är avliden. Kan vi gifta oss utan att det påverkar ev. arv, utbetalning av livförskring samt pension från den avlidne modern till hennes dotter och hennes far (tidigare sambo med dotterns moder)?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som jag tolkar din fråga har din sambo innan bara varit samboende även med den avlidna kvinnan. Sambor ärver inte varandra (och alltså inte heller ex-sambos), och din sambo kommer alltså varken att få arv, livförsäkring eller pension från dödsboet. Dottern kommer däremot ärva allt efter sin mamma om det inte finns fler syskon eller andra arvtagare, förutsatt att hennes mamma inte hunnit gifta sig innan sin död.

Ni kan alltså gifta er utan att riskera att påverka dotterns arv från mamman.

Vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81835)