Sambors arvsrätt

Jag har en sambo sedan många år och en syster i livet som enda släkting. Kan jag genom testamente låta min sambo ärva allt efter mig eller måste vi gifta oss för att göra min syster arvlös efter mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. Sambor har ingen lagstadgad rätt att ärva från varandra. För att den överlevande sambon ska få ärva den framlidne sambons egendomar, krävs att ett testamente upprättas. Systerns arvsrätt går att avtala bort genom testamentet, eftersom hon inte är en bröstarvinge (barn, barnbarn) till dig. Bröstarvingar har en laglott (hälften av arvet) som inte kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Glöm inte att beakta formkraven när ni skriver testamentet. Testamentet ska som huvudregel vara skriftligt och bestyrkas av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Ni måste sålunda inte gifta er för att ärva varandra, utan det räcker med ett korrekt testamente.

Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst {http://lawline.se/vara_tjanster/avtal}.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”