Sambors arvsrätt

Hej

Min mamma äger en bostadsrätt som hon köpt ensam. 15 år senare flyttade hennes sambo in i den lägenheten.

Dom är inte gifta och dom har inga gemensamma barn eller han har inga barn sedan tidigare heller. Dom har köpt gemensamma saker och under även pantsättning på lägenheten till vissa andra lån tillsammans.

Jag är det enda barnet till min mamma. Vem ärver lägenheten och skulderna på deras gemensamma lån pantsättning på lägenheten och vissa bohag möbler osv? Kan man urskilja vad vem som står för lånen , är det bara på min mamma då hon äger lägenheten? Han är inte ärlig med vad som dom köpt tillsammans enligt honom så äger han alla möbler och står inte på några gemensamma lån till lägenheten.

Hur löser man detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

I Sverige har sambor ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente. Frågor rörande sambos regleras i sambolagen.

Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.

Bostaden som din mamma köpt bör inte räknas som samboegendom enligt 5 § SamboL eftersom hon köpte lägenheten redan innan hon blev tillsammans med hennes sambo, och han kom in i bilden i efterhand. Därför skulle lägenheten inte ingå i en bodelning, utan den skulle istället tillfalla dig eftersom du är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § Ä, om inget annat står i testamente.

För att reglera hur er egendom ska fördelas om någon av dem skulle avlida så är min rekommendation att de skriver ett testamente. Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar.

Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB.

Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.

Eftersom det verkar som att de köpt visst bohag för gemensam användning så är det vissa saker av bohaget som kommer att ingå i en bodelning, men det kan vara skönt att få det svart på vitt vad som är vems!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning