Sambors arvsrätt

2019-03-13 i Sambo
FRÅGA
Vårt barn är sambo sedan 6 år och har ett barn på 5 år tillsammans med sin tjej, sedan ett tidigare samboförhållande har hon två barn som hon har delad vårdnad om, de äger ett hus med hälften var. Vad bör de upprätta för handlingar, samboavtal, inbördes testamente eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka handlingar som ska upprättas för att ert barn ska kunna ärva av sin sambo. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och för sambor finns även vissa regler i sambolagen (SamboL). För att mitt svar ska bli så tydligt som möjligt kommer jag först att förklara lite generellt vad som gäller om en sambo avlider. Därefter kommer jag att knyta an till din fråga.

Vad säger lagen?

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra. I samband med att någon av samborna avlider anses däremot samboförhållandet upphört (2 § 1 st. 3 p. SamboL). Den efterlevande sambon har då rätt att begära bodelning, i vilken samboegendom ska ingå (8 § SamboL). Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. I samband med bodelningen ska värdet av samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL).

Som jag sa tidigare så ärver inte sambor av varandra, till skillnad från makar. Detta innebär att om en sambo avlider kommer hennes eller hans kvarlåtenskap (dvs. halva samboegendomen om det gjorts en bodelning och eventuell övrig egendom) att fördelas i enlighet med allmänna arvsordningen. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det i första hand barn som ärver.

Vad gäller i ditt fall?

Utifrån frågan framgår att ert barn har ett barn tillsammans med sin sambo. Ert barns sambo har även två barn från tidigare förhållande. Enligt huvudregeln ärver således inte ert barn när dennes sambo avlider. Istället är det ert barnbarn och sambons tidigare barn som blir arvsberättigade. Om ert barn och sambo vill ärva av varandra kan de upprätta ett testamente som reglerar detta. Testamentet gäller nämligen före den allmänna arvsordningen. Viktigt att notera är dock att barn alltid har rätt att få ut sin laglott av arvet (7 kap. 3 § ÄB). En sambo kan med andra ord inte testamentera bort sina barn helt från arvet genom ett testamente till sin sambo, däremot kan barnen själva välja att avstå att ta ut sin laglott.

I ert fall tolkar jag huset som samboegendom, då ert barn och sambo äger det hälften var. Skulle någon av dem avlida har den efterlevande sambon rätt till bodelning i vilken huset ska ingå. Med hjälp av ett testamente kan de reglera möjligheten för den efterlevande av dem att få bo kvar och behålla huset. Viktigt att notera är dock att testamentet inte får inskränka barnens laglott.

Om ert barns sambo skulle avlida, varpå ett testamente tilldelar ert barn deras gemensamma hus kan det innebära en inskränkning av barnens laglott. Om så är fallet behöver däremot inte ert barn sälja huset utan det räcker med att man löser ut barnen med motsvarande summa som laglotten innebär.

Min rekommendation till dig är att ert barn och sambo skriver ett testamente om de vill ärva av varandra vid någons bortgång. Beroende på vad de vill ska utgöra samboegendom kan det även vara aktuellt att upprätta samboavtal. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller samboavtal kan Lawline hjälpa er med detta, se här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (444)
2020-07-31 Kan Sambon ärva varandra?
2020-07-29 Vad innebär det att en sambo begär bodelning?
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?

Alla besvarade frågor (82781)