Sambors arvsrätt

Hej! Jag och min sambo (ej gifta) ska få barn. Vi äger en lägenhet ihop och jag har ett litet sparkapital. Om någonting skulle hända med mig under exempelvis förlossning och jag skulle avlida skulle jag vilja att min del av lägenheten överlåts till min sambo samt även mitt sparkapital. Detta för att underlätta då han i det fallet blir ensamstående. Är detta möjligt eller har mitt barn rätt till 50 % av det som jag äger?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

ARVSRÄTTEN
Det är så att i sambor inte har någon legal arvsrätt. Ditt barn är däremot din bröstarvinge enligt 2 kapitel 1 § ärvdabalken, därmed har ditt barn arvsrätt och har rätt till hälften av sin arvslott vilket kallas laglott.

När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna den gemensamma samboegendomen (gemensamt bohag och bostad) fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § sambolagen.

När ett samboförhållande upplöses på grund av att en sambo avlider föreligger rätten om att begära bodelning endast till förmån för den efterlevande sambon, alltså inte arvtagare etc. Även rätten om begäran att överta bohag eller bostad föreligger endast till förmån för den efterlevande sambon. Se 18 § sambolagen.

ÖVRIGT
Du kan testamentera hälften av din kvarlåtenskap till din sambo, den andra hälften har ditt barn rätt till som du skriver. Är det så att du avlider medan ditt barn fortfarande är omyndigt är det barnets förmyndare som förvaltar arvet. I detta fall din sambo. Din sambo kommer i sådant fall att få förvalta erat barns arv, men han kommer stå under kontroll av överförmyndarnämnden.

En sådan nämnd finns i varje kommun och har som uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Han kan alltså inte göra vad han vill med arvet. Rör det sig om en stor summa pengar är det dock överförmyndaren som självt förvaltar arvet.

Om ni däremot skulle vara gifta så ärver din sambo (då make) hela ditt arv och erat gemensamma barn får ut sin del av arvet när ni båda avlidit.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Signe LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning