Sambors ansvar under bodelning avseende hyreskontrakt

2016-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo ska flytta isär och båda står på hyreskontraktet. Min fråga är kan hon flytta mitt i månaden utan att betala sin del av hyran???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning.

såsom du beskriver situationen så kan jag man ställa sig frågan om din före detta sambo antingen har ett visst underhålls ansvar i egenskap av sambo, eller om hon har en uppsägningstid att beakta med anledning av hyreskontraktet.

Först och främst kan vi klargöra situationen för när ert samboförhållande upphör. Det finns inga regler om vilket (ekonomiskt) underhållsansvar ni har gentemot varandra varken under eller efter er sambotid (bortsett från situationer som handlar om gemensamma barn). Detta är upp till samborna att komma överens om sinsemellan.

För frågan om din före detta sambo har en skyldighet att betala hyran för viss tid enligt hyresavtalet kan följande sägas. Som du beskriver står ni bägge på hyresavtalet och om ingenting annat däri avtalats, så är ni båda gemensamt ansvariga för att ni uppfyller er del av avtalet, det vill säga solidariskt ansvariga. I det här fallet handlar det primärt om att ni är solidariskt betalningsansvariga för att hyran betalas. Innebörden av detta är att om din före detta sambo inte betalar hyran, så kan hyresvärden kräva hela hyran av dig. För sådan kostnad som du blir krävd på, som egentligen ankommer på din före detta sambo, har du en s.k. regressrätt och har rätt att kräva ersättning för av din före detta sambo.

I det här fallet ser jag emellertid en annan lösning och med beaktande av ovanstående. Om det är så att ni i och med att ert samboförhållande upplöstes, även bestämde er för att säga upp hyreskontraktet, då har ni ett delat ansvar att betala hyran tills dess att uppsägningstiden löper ut. Ni har då ett kontraktuellt delat ansvar för att betala hyran tills dess att avtalet löper ut. Om din sambo inte betalar sin del under denna tid så har du rätt att kräva ersättning genom sin regressrätt.

Om det däremot är så att du kommer bo kvar i lägenheten och stå kvar på hyreskontraktet, då är det snarare fråga om att din före detta sambo frånträder hyresavtalet med omedelbar verkan, och du övertar hyreskontraktet och dess förpliktelser i dess helhet. Om din före detta sambo skulle ha något ansvar efter det att hon frånträder avtalet, så måste ni avtala om detta. Det kräver alltså en överenskommelse er emellan för att du ska kunna kräva någon ersättning. När din sambo frånträder avtalet så sker det oftast med omedelbar verkan, eftersom hon då inte längre åtnjuter någon nyttjanderätt till lägenheten, så är de inte heller rimligt att hon ska betala någon hyra för den tiden. Det går dock, som jag nämnt, att komma till en annan överenskommelse men det är inget man kan kräva.

För att summera kan vi konstatera följande; Det finns inget underhållsansvar du kan avkräva din före detta sambo enligt sambolagen. Vad avser hyreskontraktet så kommer ni, förutsatt ni inte avtalar om annat, för de fall ni säger upp hyresavtalet ha ett delat betalningsansvar under uppsägningstiden. För det andra fallet, där ni inte säger upp hyresavtalet och ena parten tar över hyreskontraktet, så har den frånträdande parten med omedelbar effekt inte längre något ansvar enligt hyresavtalet.

Jag hoppas den här rådgivningen har varit till hjälp och jag önskar er lycka till!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2716)
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?
2021-01-21 Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

Alla besvarade frågor (88426)