Samborelations upphörande och fördelning av samboegendom

FRÅGA
Hej, jag och min sambo köpte en lägenhet tillsammans. Jag betalade 25% av lägenheten och min sambo betalade de resterande 75%. Vi ska nu separera och sambon ska köpa ut mig. Vi har inte skrivit något samboavtal hur mycket har jag då rätt till om hon ska köpa ut mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller en samborelation och ni inte har något samboavtal, så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Den lagen kan du hitta här. Jag kommer först redogöra för vad sambolagen och sedan förklara hur det kommer påverka er.

Vad sker när samborelationen tar slut?

Om människor lever i en samborelation så är det SamboL som reglerar deras egendomsförhållande när de separerar. När en samborelation upphör, så har båda parter rätt att begära bodelning, SamboL 8 §. Bodelningen är ett sätt att dela upp egendom mellan samborna och inleds med att sambornas andelar i deras gemensamma samboegendom beräknas, SamboL 12 §. Värdet beräknas av den egendom som tillhör vardera sambo och som kan definieras som samboegendom. Vardera sambo får från sin egen samboegendom tillgodoräkna sig en summa som motsvarar eventuella skulder som personen har. Detta kallas skuldtäckning och görs i första hand bara för skulder som är kopplade till samboegendomen, SamboL 13 §. Efter skuldtäckningen läggs värdet av resterande samboegendom ihop och det värdet delas lika mellan samborna, SamboL 14 §. Denna summa är sambornas respektive andel i samboegendomen. Utifrån andelen ska den faktiska egendomen, alltså föremålen, fördelas mellan samborna så att båda får saker till ett värde som motsvarar deras andel, SamboL 16 §. Om det inte går att dela egendomen så att det motsvarar andelarna, så kan mellanskillnaden jämnas ut genom att den ena sambon betalar den andra. Exempelvis kan en part ta över en bostad vars värde är större än sambons andel i samboegendomen. Då ska det överskjutande beloppet betalas med andra medel.

Vad är samboegendom?

Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Att det har förvärvats för gemensam användning betyder som utgångspunkt att egendom införskaffats av en eller båda sambor i samband med eller efter att deras samborelation inleds. Gemensam bostad är hus, bostadsrätt eller liknande som används som det gemensamma hemmet, SamboL 5 §. Det gemensamt bohag avses inre lösöre, så som möbler, prydnader, köksutrustning och hemelektronik, som ingår i det gemensamma hemmet och inte utnyttjas av enbart den ena sambon, SamboL 6 §.

Vad gäller för er?

Eftersom du och din sambo har köpt lägenheten tillsammans för att, som jag tolkar det, använda den som ert gemensamma hem, så ingår lägenheten i er samboegendom. Om någon av er begär bodelning, så kommer alltså värdet av lägenheten delas mellan er för att beräkna er andel i all er samboegendom. Andelarna kommer även påverkas av värdet av annan samboegendom som ni äger enskilt eller tillsammans. Om ni ska göra en bodelning enligt sambolagen, så avgörs summan som din sambo ska betala av dessa andelar. Som exempel kan vi anta att er lägenhet är värd 100 000 000 kr och du och din sambo genom en bodelning får rätt till en andel om 500 000 kr var i er samboegendom. Om din före detta sambo i detta fall ska ta över lägenheten, så har hon rätt till halva lägenhetens värde (motsvarande andelen om 500 000 kr). Lägenhetens resterande värde om 500 000 kr ska du få antingen i pengar eller i annan samboegendom.

Om ni inte genomför en bodelning, så är ni samägare av bostaden. Det innebär att ni får komma överens om en summa för att hon ska få överta din andel i lägenheten. I detta fall kan en summa som motsvarar 25 % av lägenhetens värde vara en tänkbarhet, men detta är något som ni två som parter gemensamt får komma överens om.

Sammanfattning

Om ni genomför en bodelning enligt sambolagen, så kommer lägenhetens värde tillsammans med annan samboegendom ingå när ni beräknar hur stor andel ni har rätt till. Utifrån den andelen ska samboegendomen fördelas mellan er. Vad din före detta sambo ska betala för lägenheten avgörs lägenhetens då av skillnaden mellan andelen hon har rätt till och lägenhetens värde. Om ni inte genomför en bodelning, så är ni samägare med olika stor andel i lägenheten. I detta fall är det upp till er att komma överens om en summa och eventuella villkor för att hon ska få köpa ut dig. En vägledning i den förhandlingen kan vara era respektive andelar i lägenheten, men det är inte ett måste om ni kommer fram till en annan överenskommelse.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85217)