Samborätt/egendom

FRÅGA
Min son har i flera år haft förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i Stockholms innerstad. Nu byter han hyreslägenheten mot en större hyreslägenhet och flyttar ihop med en kvinna och hennes dotter som bott med korttidskontrakt. Vilket juridiskt dokument bör skrivas för att han inte skall kunna bli satt på "bar backe" om förhållandet tar slut och det lätt kan bevisas att kvinnan är den som bedöms behöva hyreslägenheten bäst?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av vad jag tolkar texten så är din son ej gift med kvinnan i vilket det blir sambolagen som tillämpas.

Samborätt

Den grundläggande inställningen vad gäller samboförhållanden är att båda parter behåller det som tillhör dem (3§ sambolagen (tolkat motsats)). Den enda egendomen som egentligen delas är:

1.Sambornas gemensamma bostad (5§ sambolagen). Här ingår inte fritidshus (7§ sambolagen).2.Den egendom inköpt och-/eller brukas av båda samborna (6§ sambolagen). Här ingår inte fritidsrelaterade saker som typ fallskärmsutrustning eller annat (7§ sambolagen).

Så på det sättet skiljer sig sambolagstiftningen och äktenskapslagstiftning sig mycket från varandra. Alltså att det med andra ord inte föreligger en presumtion att samborna äger allt gemensamt. Bortsett från undantagen enligt ovan.

Hur man förebygger problem

Även om lagstiftningen är tydlig så avser sambolagens fördelningsregler det ekonomiska värdet av det som ägs av samborna gemensamt. Detta innebär att om de 2 samborna äger t.ex. en lägenhet gemensamt menar 5 & 8§§ sambolagen att denna ska delas lika rent ekonomiskt sett. Vem som köper ut vem blir upp till varje situation att avgöra i vilket det föreligger en risk att den "med störst behov" får överta boendet även om den andra parten ska bli ekonomiskt ersatt.

Ett annat problem är identifieringsfrågan av egendomen. Detta problem avser inte konton, tidigare ägda bilar etc. som kan styrkas tillhör och brukas av endast en av samborna. Men egendom som saknar kvitto, och normalt sett brukas av de båda, kan vålla äganderättsproblem i form av att äganderätten ej kan bevisas. Om detta sker och det normala är att den brukas av båda, så kan egendomen förutsättas utgöra gemensam egendom och ska, om förhållandet tar slut, delas lika. Detta är inte ovanligt eftersom få sambopar tänker på att detta kan bli ett problem.

Gemensam lösning på båda ovanstående styckena är att skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan man reglera vem som äger vad och hur stor andel. T.ex. kan man skriva att en lägenhet ägs till 50% vardera eller att endast ena parten äger lägenheten. På samma sätt kan man reglera äganderätten till allt annat som kan diskuteras om vem som har äganderätten. Man kan även avtala om vilken sak som ska tillfalla vem så att denne inte enbart har rätt till det ekonomiska värdet av saken (9§ sambolagen).

Svar

Sammanfattat föreligger ingen presumtion av gemensam äganderätt bortsett från bostad som samborna anskaffar för gemensamt boende samt tillhörande bohag som anskaffas i samma syfte. Om ett samboförhållande tar slut ska egendomen fördelas lika om detta är skäligt i relation till vem som betalat/brukat egendomen hur mycket.

Mitt råd till din son är att skriva ett samboavtal om osäkerhet råder. I detta avtal kan man som sagt reglera äganderätten till gemensam egendom, hur denna ska fördelas och avtalet fungerar som ett kvitto på vem som äger vad.

Mvh/

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93175)