Kan man vara sambo även om man är folkbokförda på olika adresser?

FRÅGA
Hej! Jag har köpt hus och flyttar in i dagarna. Min pojkvän kommer bo hos mig mestadels men kommer inte vara skriven på min adress. Behöver vi upprätta någon form av samboavtal eller dylikt när vi inte har samma adress?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bestämmelserna i sambolagen om b.la. bodelning ska gälla måste ett samboförhållande finnas. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). Ingen av parterna får heller vara gifta (1 § tredje stycket SamboL).

Frågan blir vad som menas med "stadigvarande bor tillsammans". Det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse (riktmärke är sex månader). En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet om parterna anses uppfylla kravet. Att en av parterna behåller sin tidigare bostad talar emot ett samboförhållande. Sambolagen kan dock fortfarande gälla även om ena parten har en annan bostad som används i viss utsträckning. Lagen gäller dock inte om den ene besöker den andre, även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens. Andra omständigheter såsom ett inbördes testamente eller ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på ett stadigvarande förhållande, likaså gemensamma bankkonton och liknande.

Sambolagen kan därför gälla även om ni är folkbokförda på olika adresser. Om du inte vill att sambolagen ska gälla kan samborna genom ett samboavtal avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelning eller att bodelning inte ska ske. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96379)