Sambor som ska flytta isär

Hej! Jag och min sambo har 2 barn. Han äger villan vi bor i och vill nu slänga ut mig. Kan han göra det?

Vi har skrivit samboavtal innan vi flyttade in.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambolagen (SamboL) reglerar vissa ägandeförhållanden mellan sambor. Lagen används b.la. om sambor flyttar isär 2 § SamboL.

Samboegendom vid gemensam inflyttning

Ifall du och din sambo flyttade in tillsammans i huset, och tanken var att huset skulle användas gemensamt som er permanenta bostad utgör huset samboegendom (3 § SamboL). På begäran av en sambo ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Detta innebär att om ni flyttat in i huset tillsammans, och inget annat är avtalat, utgör huset samboegendom som ska fördelas genom bodelning på begäran av en av samborna. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I detta fall har din sambo ingen rätt att "slänga ut dig".

Om sambon ägde huset tidigare utgör detta inte samboegendom

Om din sambo ägde huset tidigare eller om ni har skrivit ett avtal som reglerar frågan annorlunda utgör huset inte samboegendom. Då har din sambo i regel rätt att "slänga ut" dig. Det finns ett undantag som innebär att den som "inte äger" en bostadsrätt ändå kan ha rätt att ta över denna om det är skäligt och denna sambon bäst behöver bostaden (22 § SamboL). Exempelvis om barnen ska bo hos dig kan vara en anledning som gör att du kan ha bättre rätt till bostaden.


Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning