Sambor, Särkullbarn & Testamente

2016-08-15 i Sambo
FRÅGA
Min sambo och jag ska eventuellt köpa hus. Vi har 2 gemensamma barn och han har ett barn i spanien (han är spanjor). Hur ska vi tänka för att våra barn ska ärva så mycket som möjligt och hans dotter ärva så lite som möjligt om han dör. Bör vi gifta oss eller är det mer förmånligt för våra barn om vi inte gifter oss? Kan vi köpa huset och skriva det på enbart mig och bör vi då isåfall; 1. gifta oss och skriva att huset är min enskilda egendom i ett äktenskapsförord? 2. fortsätta vara ogifta? Vi har även en tomt i spanien som vi köpt för gemensamma pengar, men i dagsläget står tomten enbart i hans namn. Vi vill att så lite som möjligt går till särkullsbarnet. Om jag ärver mina föräldrar, så vill jag att de pengarna enbart ska vara mina barn tillgodo om något händer oss/mig, inte särkullsbarnet. Då kan jag alltså inte investera det eventuella arvet i tex vår gemensamma bostad?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Arvsberättigade vid din respektive din sambos bortgång är era barn. Barnen är s.k. bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Samtliga bröstarvingar ärver lika stor del av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta innebär att dina två barn ärver dig och delar lika på din kvarlåtenskap och att din sambos tre barn ärver honom med 1/3 vardera.

Sambor har ingen arvsrätt vilket innebär att bröstarvingarna ärver direkt. Om ni däremot hade varit gifta hade era gemensamma barn behövt vänta på sitt arv tills den andres bortgång enligt 3 kap. 1 § ÄB. Den efterlevande maken hade då fått ärva den bortgångne med de gemensamma barnen som efterarvingar. Din sambos dotter har dock som särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Vid din sambos bortgång hade det inneburit att du hade ärvt 2/3 och att din sambos dotter hade ärvt 1/3.

Du och din sambo kan om ni önskar upprätta ett testamente till fördel för varandra alternativt era gemensamma barn. Viktigt att ta i beaktande är att trots ett testamente har en bröstarvinge dock alltid rätt till sin laglott vilken enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av arvslotten.

Sammanfattningsvis är situationen sådan att vid din bortgång har din sambos dotter ingen arvsrätt vilket innebär att din kvarlåtenskap kommer fördelas mellan dina två barn enligt ärvdabalkens bestämmelser. Vid din sambos bortgång kommer dock dennes tillgångar att delas lika mellan de tre barnen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (452)
2020-09-23 Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?

Alla besvarade frågor (84447)