Sambor och samboavtal

FRÅGA
Hej. Jag och min sambo bor i en hyreslägenhet, vi har ett gemensamt barn och ett barn är från hennes tidigare förhållande. Hyran för lägenheten är relativt hög och därmed letar vi efter hus och nu har vi hittat ett, dock är det jag som kommer få stå för hela fastighetskostnaden och sambon kommer få betala skälig hyra som vi har kommit överens om, 3000 kr/mån. Men hur försäkrar jag mig för att fastigheten förblir min vid en eventuell framtida upplösning av förhållandet? Mvh Nils
SVAR

Hej, och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller för sambor finner du i Sambolagen, som du hittar här

När ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna gifter sig, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Om däremot ingen av samborna begär bodelning så sker ingen sådan och då behåller var och en sin egendom då förhållandet upplöses.

I den mån en bodelning ska göras så ska samboegendom ingå i denna, 8 §. En bodelning innebär i korthet att all samboegendom räknas samman och sedan delas lika mellan samborna. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambors gemensamma bohag och bostad, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det spelar alltså ingen roll vem som betalat för egendomen eller vem som står som ägare till densamma om egendomen förvärvats för gemensam användning, den ska då delas lika.

I situationen du beskriver så köper du fastigheten med syftet att den ska användas som ert gemensamma hem. Som jag förstår det förvärvas fastigheten alltså för er gemensamma användning och därmed är fastigheten att anse som samboegendom. Detta gäller även om det bara är du som betalar för den. Slutsatsen utifrån detta är att fastigheten ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan dig och din sambo och att värdet på denna alltså som utgångspunkt ska fördelas lika mellan er i en sådan situation.

Som svar på din fråga om hur hur du försäkrar dig om att fastigheten förblir din vid en eventuell framtida upplösning av ert samboförhållande så är det värt att återigen nämna att om ingen av er begär bodelning så behåller var och en sin egendom och ingen likadelning av samboegendomen görs. Värt att nämna i detta sammanhang är också att sambolagen inte är någon tvingande lag som ni måste följa om ni kommer överens om att inte göra detta. Detta innebär att ni kan genom ett skriftligt avtal bestämma om att annat ska gälla än det som lagen säger. Detta framgår av 9 §.

Du och din sambo kan skriva ett samboavtal där ni kan avtala om vad som ska gälla vid en eventuell framtida upplösning av samboförhållandet. I detta samboavtal kan ni avtala om att bodelning inte alls ska ske vid en upplösning av samboförhållandet. Ni kan också avtala om att bodelning ska ske men att ni undantar viss samboegendom från att delas lika. Med hjälp av ett samboavtal kan ni alltså välja om bodelning ska ske och vad som ska ingå i denna.

I din situation innebär detta att om ni skriver ett samboavtal som säger att fastigheten du tänkt köpa för er gemensamma användning inte ska delas lika utan istället ska tillfalla dig om ert samboförhållande upplöses så är det alltså detta som gäller framför reglerna om likadelning i sambolagen. Detta går att göra även med resterande samboegendom, dvs det bohag ni köper och har i er bostad för gemensam användning. Om ni alltså inte heller vill att bohaget ska delas lika vid en eventuell framtida bodelning utan exempelvis tillfalla den utav er som har betalat för egendomen i fråga kan ni alltså avtala om detta i ett sk. samboavtal.

Hur skriver man då ett samboavtal, när måste man skriva det och vad måste det innehålla för att vara bindande? Ett samboavtal kan man skriva när som helst, det finns alltså inga krav på att det ska vara skrivet innan förhållandet inleds eller liknande. Det finns inte heller något krav på hur ett samboavtal ska vara utformat förutom att det ska vara skriftligt samt att båda parter ska skriva under det. Det ställs inte något krav på att underskrifterna ska vara bevittnade, även om det kan vara bra ur bevissynpunkt att ha ett eller flera vittnen som också skriver på avtalet. Det ställs ställs inte heller något krav på att avtalet ska registreras vid någon myndighet för att vara giltigt.

Sammanfattningsvis är mitt råd till dig att du och din sambo upprättar ett samboavtal, där ni undantar fastigheten du tänkt köpa från att ingå i en eventuell framtida bodelning mellan er. På så sätt försäkrar du dig om att fastigheten förblir din och inte kommer att delas lika mellan dig och din sambo om det sker en bodelning. Tänk på att samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av er båda för att vara giltigt. Värt att tänka på är också det jag tidigare nämnde om att det kan vara bra ur bevishänseende att ha ett eller flera vittnen som också undertecknar avtalet i samband med att ni gör det. Det kan vara en trygghet för dig att veta att det finns utomstående vittnen om din sambo exempelvis en dag hävdar att denne aldrig skrivit under något samboavtal och inte samtycker med avtalets innehåll.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal så kan du få det av oss här på Lawline. Mer information om detta hittar du på vår hemsida, se här.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och all lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2851)
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?

Alla besvarade frågor (89568)