sambor och deras egendom

FRÅGA
Hej. Har en son som är sambo med en tjej som knappt inte jobbat alls sedan dom blev ihop (2år nu). Trots på tryckningar om att hjälpa till att betala.Han har köpt allt i lägenheten för sina pengar ochstår för lägenheten. Kan han få ut henne och behålla sina saker?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilken utsträckning din son får behålla det som han köpt till en lägenhet där han och hans sambo bor om de skulle separera. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något samboavtal eller liknande på plats.

Vad säger lagen?

Den viktigaste lagen som reglerar samboförhållanden är sambolagen. Den egendom som räknas som gemensam för båda sambor (samboegendom) är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bohag kan förenklat definieras som sådant som är till för hushållet, till exempel lampor, möbler, mattor och tvättmaskiner (6 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör av andra skäl än äktenskap ska på begäran samboegendomen delas upp mellan samborna, detta framgår av 8 § sambolagen.

Sådant som förvärvats innan samboförhållandet inleddes är inte samboegendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Enligt 15 § sambolagen finns dock en möjlighet att jämka bodelningen om den är oskälig med beaktande av sambornas ekonomiska förhållanden, samboförhållandets längd eller omständigheterna i övrigt. En jämkning enligt denna bestämmelse kan få till följd att den ena sambon får behålla mer av samboegendomen än den andra.

Vad gäller lägenheten kan sägas att även den ingår i en bodelning om den förvärvats för deras gemensamma bruk. Det är möjligt att istället för att avstå egendom erbjuda den andra sambon motsvarande belopp i pengar (17 § sambolagen). I vissa fall kan dock den andra sambon överta bostaden även om den inte utgör samboegendom (och således inte ska ingå i bodelningen). Detta ska dock endast ske om den sambon är den som behöver bostaden mest och detta är skäligt. Har samborna inte barn tillsammans är det endast i rena undantagsfall som detta kan ske (22 § sambolagen).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att samboegendomen (dvs det som köpts för gemensam användning) ska fördelas lika mellan samborna genom bodelning om samboförhållandet upphör. Det finns en möjlighet att begära jämkning av bodelningen om man tycker den är oskälig, utan att känna till mer detaljer om samboförhållandets längd och annat kan jag dock inte uttala mig om utsikterna att vinna framgång med en sådan jämkning. Vad gäller lägenheten kan sägas att även den ingår i en bodelning om den införskaffats för gemensamt bruk av båda sambor, annars får den ursprunglige ägaren som stark huvudregel behålla bostaden då den inte ingår i bodelningen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2484)
2019-12-08 Hur fungerar en bodelning för sambors?
2019-12-08 Sambors rätt till bostad och egendom
2019-12-08 Vad kan man göra för att sambon ska få bo kvar i gemensamma huset?
2019-12-08 Avtal mellan sambor om bolån

Alla besvarade frågor (75517)