Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

FRÅGA
Jag är sambo med ett gemensamt barn, vi äger en bostadsrätt. Kan vårat barn kräva hälften av bostaden om någon av går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor ärver inte varandra

Om någon av er skulle gå bort kommer hela arvet efter den bortgångna att gå till ert gemensamma barn. Som sambo ärver man nämligen inte varandra enligt lagreglerna. Det går dock att ändra utfallet genom att skriva ett testamente. Om det inte finns något testamente kommer alltså ert gemensamma barn att ärva hälften av bostadsrätten eftersom barn tillhör de arvingar som ärver i första hand (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Om ni upprättar ett testamente

Om ni däremot skulle upprätta ett gemensamt testamente kan ni ändra på detta och göra så att ni, alltså du och din sambo, ärver varandra. Ert gemensamma barn har dock alltid rätt att få ut sin s.k. laglott, som utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Alltså har ert gemensamma barn alltid rätt att få ut hälften av det som han eller hon skulle ha ärvt utan ett testamente, d.v.s. hälften av hela det arv som du eller din sambo lämnar efter er.

Min rekommendation

Jag rekommenderar er att upprätta ett testamente. På detta sätt kan ni se till så att ni ärver varandra om någon av er skulle gå bort.

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91305)