Sambor med gemensamma barn - övertagande av bostad som ej utgör samboegendom

FRÅGA
Hej. Jag å mitt ex bor i samma lägenhet. Jag hade lägenheten flera år innan hon kom, vi skaffade barn å efter det har allt ändrats. Lägenheten är min och vi har delad vårdnad. Barnet kommer stå skriven på min lägenhet. Jag undrar nu om jag kan slänga ut mitt ex utan risk att bli av med min lägenhet. Är en hyresrätt. Vi kommer ha barnet 50% var.Kan hon ta över lägenheten om jag slänger ut henne. Hon kommer från en annan stad från början.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte uttryckligen framgår av din fråga antar jag att ni har ett samboförhållande och ej är gifta. Det framgår inte heller att ni har skrivit ett samboavtal, om ni inte har ett samboavtal regleras frågan i sambolagen.

Hyresrätten utgör inte samboegendom (i detta fall)
Som huvudregel gäller att all egendom som förvärvas för att användas gemensamt utgör samboegendom. För en hyresrätt blir denna samboegendom om båda parter står på kontraktet eller om hyresrätten anskaffas för att båda ska bo där tillsammans (3 § sambolagen, 5 § sambolagen). Eftersom du bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in utgör lägenheten din enskilda egendom och inte er gemensamma samboegendom. Samboegendom är det som ska bli föremål för bodelning.

Övertagande av hyreskontrakt trots enskild egendom
Det finns dock en regel som möjliggör övertagande av hyreskontrakt trots att hyresrätten inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Denna regel går inte att avtala bort genom att skriva ett samboavtal. Det man ser på är vilken sambo som kan anses behöva lägenheten bäst och vad som kan anses vara skäligt, det krävs vidare antingen gemensamma barn eller synnerliga skäl. Eftersom ni har gemensamma barn krävs inte synnerliga skäl för att ett övertagande ska vara möjligt. Ett anspråk av din sambo att ta över lägenheten måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört, eller senast tre månader efter att din sambo har flyttat från lägenheten.

Vid ett övertagande ska den övertagande sambon ersätta den andra sambon för bostadens värde. En hyresrätt kan dock inte åsättas något värde och det kommer därmed inte att bli aktuellt med kompensation om din sambo skulle överta hyresrätten.

Sammanfattningsvis
Hyresrätten utgör inte samboegendom och ska därmed inte vara föremål för bodelning. Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta lägenheten om hon kan anses behöva lägenheten bäst och om det kan anses skäligt. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall och jag kan dessvärre inte dra några slutsatser utifrån den information som frågan ger.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92055)