Sambor har testamenterat arvet till varandra utan att reglera vad som händer vid bådas bortgång

Hej,

Min farfars bror gick bort 2005, han har flera syskon/syskonbarn/syskonbarnbarn i livet. Hans sambo har nu också gått bort. De hade inga barn och sambon har inga legala arvingar. De hade skrivit ett inbördes testamente om att kvarlåtenskapen skulle tillfalla den andre. Raden där de skulle fyllt i var kvarlåtenskapen skulle gå efter bådas frånfälle har lämnats tom i testamentet. Pengarna har nu tillfallit allmänna arvsfonden, och jag undrar om det är rätt hanterat? Eller borde min farfars brors syskon ha rätt till efterarv från honom?

Hans syster hävdar att farfars bror och hans sambo var överens om att pengarna skulle gå till hans syskon, men är detta tillräckligt vittne för detta då hon i så fall är arvinge?

Vänliga hälsningar


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din farfars bror dog först tillföll hans kvarlåtenskap hans sambo i enlighet med testamentet. Då de inte reglerat var som skulle hända med kvarlåtenskapen vid bådas bortgång får man falla tillbaka på vanliga arvsregler. Då sambon inte hade några legala arvingar tillfaller hennes kvarlåtenskap allmänna arvsfonden. (5 kap. 1 § ÄB) Hade de däremot varit gifta hade andra regler aktualiserats och din farfars brors syskon hade haft rätt till arv vid hans sambons död. (3 kap. 2 § ÄB)

Angående systern som hävdar att samborna var överens om att arvet skulle gå till hans syskon så måste hon kunna bevisa att detta faktiskt var deras önskan. Då ett testamente ska tolkas så att det får antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB) och då samborna inte hade fyllt i rutan om vad som ska hända med arvet vid bådas bortgång blir det svårt för systern att bevisa att deras vilja var att arvet skulle tillfalla syskonen. Att systern hävdar detta är alltså inte tillräckligt för att arvet ska tillfalla syskonen.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning