Sambor: Gemensamma barn ärver andel i huset

FRÅGA
Jag och min sambo ska köpa hus. Vi har två gemensamma barn. Vi har inga testament. Undrar vad som händer om någon av oss dör innan något av barnen har blivit myndigt. Förmodar att barnen ärver den avlidnes del av huset. Kommer den andra föräldern att få förvalta barnens arv tills de är myndiga och få möjlighet att bo kvar i huset med barnen? Eller kan den kvar kvarvarande föräldern tvingas sälja huset för att betala ut barnens arv? Undrar också hur det blir när något av barnen blir myndigt. Kan han eller hon då välja att kräva ut sitt arv i pengar?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Förvaltning

Det stämmer att den halva som tillhörde den avlidne föräldern går i arv till barnen, som därmed kan ärva en andel av huset var. Huvudregeln är att den fortfarande levande föräldern förvaltar barnens egendom; föräldern är ju förmyndare för barnen. Vissa inskränkningar finns eftersom förvaltningen skall ske "för barnets bästa". Enligt 13 kap. 2 § Föräldrabalken (här) skall om ett barns tillgångar som förvaltas av föräldrarna överstiger åtta basbelopp ( 356 000 kr) anmälas till överförmyndaren/överförmyndarnämnden vilka tillgångar föräldern förvaltar för barnets räkning. Det finns även vissa restriktioner angående att ta ut pengar med mera. Detta berör dock naturligtvis inte en andel i ett hus. I vilket fall som helst är det alltså föräldern som förvaltar huset. Om andelen skulle vara mindre värd än åtta basbelopp, finns heller inga restriktioner i förälderns förvaltning.

Senare, när barnen blivit myndiga, förvaltar de naturligtvis sina tillgångar själva. Barnen kan dock inte i och för sig kräva att få ut pengar, men är ju i så fall delägare i huset. Det kan alltså i praktiken bli nödvändigt att då köpa ut barnen eller gemensamt sälja huset och skaffa ny bostad när barnen fått ut sina pengar.

Testamente

Något som du och din sambo kan göra är att testamentera era husandelar till varandra med "fri förfoganderätt". Det går bara att testamentera bort halva sin egendom, eftersom barnen alltid har rätt att få ut sin laglott. Varje barn har alltså rätt att få ut en fjärdedel av den först avlidne sambons kvarlåtenskap oavsett vad som står i ett testamente. Det kunde dock åtminstone gå att på så sätt "säkra" en större del av huset. Fri förfoganderätt innebär att man får behålla egendomen så länge man lever och till och med får sälja eller ge bort den. När man avlider ärvs dock en andel av ens egendom vidare av barnen, men så skulle ju ha skett i vilket fall som helst! Dock går det inte att testamentera över den andel av ens egendom som ägs med fri förfoganderätt.

Exempel:
A och B är sambor, med det gemensamma barnet C.
A har egendom till värdet 400 000 kr, och B lika mycket.
Samborna testamenterar hela sin kvarlåtenskap till varandra med fri förfoganderätt.
När B avlider, får A ut 200 000 kr. C begär nämligen att få ut sin laglott, vilket går före testamentet (C hade också kunnat låta testamentet uppfyllas så som det var skrivet, och skulle då ha fått vänta på hela arvet).
A har nu egendom till 600 000 kr, men 200 000 kr (1/3) ägs endast med "fri förfoganderätt".

A skriver ett nytt testamente sedan A och C har tappat kontakten: All egendom skall gå vidare till vännen D.
A avlider senare, och har då egendom till värdet 900 000 kr.
1/3 av de 900 000 kr ägde han bara med fri förfoganderätt, och dessa kan han inte testamentera över. Alltså går 300 000 kr direkt vidare till C. Av de återstående 600 000 kr är 300 000 kr C:s laglott, så ytterligare 300 000 kr går vidare till C. D ärver därmed enligt testamentet endast 300 000 kr.

Kort sagt kan du och din sambo testamentera respektive husandel till varandra. Ni väljer själva om det skall vara med fri förfoganderätt eller "vanligt". I båda fall går det ju vidare till barnen sedan, men testamenterar ni bara med fri förfoganderätt kan inte den efterlevande senare ändra sig om vart egendomen skall gå. Detta resulterar i vilket fall som helst i att barnen vid första sambons död ärver en mindre del av huset; de ärver dock den andel som krävs för att uppfylla laglotten.

I varje fall förvaltar den efterlevande sambon huset tills barnen blir vuxna.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars får du gärna höra av dig igen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85250)