Sambor enligt sambolagen?

FRÅGA
HejJag står som ensamägere på mitt hus sedan 10år tillbaka.Jag har 2 brödrar som står folkbokförda på min adress sedan 2007Och nu frågade min vän mig om han kunde sätta sitt företag o även sig själv på min adress. Ingen av dessa bor här , bara har adressen här.Hur ser sambolagen ut när dom flyttar sin adress. Har dom rätt att begära ut något på mitt hus , möbler eller något annat ? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att sambolagen överhuvudtaget ska gälla krävs att ni räknas som sambor även i juridisk mening. Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse.

Vad som menas med parförhållande är att förhållandet är äktenskapsliknande, vari det i normalfallet ingår ett sexuellt samliv (prop. 1986/87:1 s. 252). Vänner, släktingar eller liknande som bor tillsammans är sålunda inte sambor i juridisk mening. Något annat som kan tala för ett parförhållande är om ni utåt sett (inför vänner, släktingar m.fl.) uppfattas som ett par.

Inget i din fråga tyder på att något parförhållande skulle föreligga, varför ni inte är sambor enligt sambolagen. Därför finns på den grunden ingen rätt för dem att kräva dig på din egendom.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86836)