Sambons besittningsskydd till ett hus

FRÅGA
Om min sambo flyttar in i mitt hus sen länge o delar på driftskostnadernaKan han då få besittningsrätt?????
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Om jag förstått rätt handlar din fråga om sambons besittningsrätt.

Lagen som behandlar din aktuella fråga är Sambolagen (SamboL).

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboföhållande upphör enligt 2 § SamboL om de flyttar isär, ingår äktenskap eller om någon av dem avlider. Det är endast om ena parten begär en bodelning som en bodelning kan ske. Det som då ingår i bodelningen kallas för samboegendom och innefattar gemensam bostad och bohag ( möbler och liknande) enligt 3 § SamboL.

Vad utgör samboegendom?

En bostad utgör samboegendom endast om den är införskaffad i syfte att bo där tillsammans. Med andra ord är det irrelevant hur mycket den ena sambon har bidragit ekonomiskt till bostaden, utan det som avgör om bostaden blir samboegendom är somsagt att syftet varit att bo i den tillsammans.

Skulle det vara så att ni köpt bostaden i syfte att din sambo ska bo där tillsammans med dig kommer alltså bostaden ingå vid en bodelning. Enligt 16 § SamboL har den med störst behov av bostaden rätt att besitta den. Det innebär att han kan få besittningsrätt till lägenheten vid en bodelning. Om du vill undvika att han får besittningsrätt eller att han begär hälften av bostadens värde vid en eventuell bodelning, bör ni skriva ett samboavtal där ni avtalar att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla er, som därefter undertecknas av er båda, se 9 § 1 st och 2 st SamboL.

Om jag förstår dig rätt har du köpt huset själv och därmed inte haft syftet att bo i den tillsammans med din sambo, därför bör den inte inkluderas i samboegendomen.

När en sambo kan ha rätt till halva värdet av bostaden

I 22 § i sambolagen finns en lag som tillämpas vid hyresrätter eller bostadsrätter som säger att om din bostad inte ingår i samboegendomen kan din sambo få besittningsrätt under särskilda omständigheter om han behöver den bäst, i första hand om ni skulle få barn tillsammans, se 22 § 1 st, men i ett sådant fall måste han även ersätta dig för halva värdet av bostaden, se 22 § 3 st.

22 § Sambolagen går inte att avtala bort. Notera att 22 § SamboL inte tillämpas om du äger bostaden själv!

Din sambo kan dock anses vara i ett hyresförhållande med dig när han flyttat in hos dig enligt 12 kap1§ Jordabalken. Han kan alltså inte ta över din fastighet, eftersom du äger den.

Dold samäganderätt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Din sambo skulle kunna hävda att han har rätt till hälften av värdet utav fastigheten vid en eventuell bodelning om de tre kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllt:

1. Egendomen inköpts för gemensamt bruk.

2. Den make som inte utåt framträder som ägare (den påstått dolde ägaren) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället. Om dessa två kriterier är uppfyllda, inträder följden (kriterium 3) att man antar att fastigheten skulle ägas gemensamt. Detta innebär att om de två första kriterierna är uppfyllda, blir utgångspunkten att det tredje också är uppfyllt, att äganderätten är gemensam.

Det är då din sambo som ska kunna bevisa att dold samäganderätt föreligger. Skulle han lyckas bevisa detta (vilket jag inte tror är möjligt), så är det du som andra part som ska bevisa att det tredje kriteriet inte är uppfyllt d.v.s. att fastigheten inte kan antas att den ägs gemensamt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att om du äger fastigheten och syftet med ditt köp av fastigheten inte varit att du ska bo i den tillsammans med din sambo, inkluderas inte bostaden i samboegendomen och du behöver inte oroa dig över hans besittningsskydd, eftersom han inte kommer få det. Jag bedömer även utifrån informationen i din fråga att dold samäganderätt inte föreligger, men det kan vara en nyttig kunskap att ha i framtiden.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och tveka inte att fråga om du undrar något mer.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2262)
2019-05-20 Vad händer med lägenhet efter separation om man inte har samboavtal?
2019-05-17 Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?
2019-05-17 Hur gör vi för att samboegendomen inte ska delas i en uppdelning?
2019-05-16 Vad kan min dotter begära i bodelning med sin sambo?

Alla besvarade frågor (69196)