Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan

2021-04-16 i Barnrätt
FRÅGA
Är jag tvungen att stanna hos min sambo om han vägrar godkänna flyttanmälan för vårt gemensamma barn? Sambon har alkoholproblem och kan bli väldigt aggressiv, vilket innebär att jag omöjligen kan flytta utan barnet. I flera år har jag stannat hos honom för att åtminstone ha barnet under uppsikt, men nu har problemen eskalerat till en punkt där jag inte anser mig kunna garantera barnets säkerhet trots att jag själv är närvarande. Finns det verkligen ingen utväg? Vårdnaden är alltså gemensam.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så vill du veta om du kan lämna din sambo med ert barn trots att han inte godkänner flyttanmälan, och vad det finns för utvägar för dig att lämna och ta med dig ert gemensamma barn för att du inte anser att barnets säkerhet kan garanteras om barnet stannar hos din sambo. Jag kommer att gå igenom vad som gäller vid flyttanmälan och sedan gå in på vad du har för möjligheter.

Regler kring flyttanmälan finns i folkbokföringslagen (FOL) och regler om vårdnad av barn finns i föräldrabalken (FB).

Flyttanmälan

För att en flyttanmälan av ett barn som står under gemensam vårdnad ska bli godkänd så krävs båda vårdnadshavarnas godkännande (30 § FOL och 6 kap. 13 § FB). Detta innebär att din ansökan avvisas om din sambo inte godkänner flyttanmälan. Är barnet över 16 år har barnet dock rätt att göra anmälan själv. Om din sambo inte godkänner flyttanmälan så finns det tyvärr ingenting mer man kan göra här. Om du skulle ha ensam vårdnad om barnet så kan du dock göra flyttanmälan utan att behöva ett godkännande av din sambo.

Ansök om ensam vårdnad

Om en förälder vill ha ändring i vårdnaden av ett barn så kan man ansöka om detta till tingsrätten och då bestämmer de om det ska bli ensam eller gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Det går även att avtala om vårdnaden av barnet om föräldrarna kan komma överens (6 kap. 6 § FB). Oavsett vilket så ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten i bedömningen av vem som ska ha vårdnaden (6 kap. 2 a § FB). Om det är så att en av föräldrarna gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet så att det finns en risk för bestående fara för barnets hälsa eller utveckling så ska den andra föräldern få ensam vårdnad (6 kap. 7 § FB).

Jag förstår det som att det inte finns förutsättningar för er att komma överens om vårdnaden genom avtal eftersom din sambo vägrar godkänna flyttanmälan. Därmed kan du istället ansöka hos tingsrätten om att få ensam vårdnad. Tingsrätten gör då en bedömning av vem som ska få vårdnaden utifrån vad som är bäst för ert barn. Det är svårt för mig att göra en helt säker bedömning av vad tingsrätten skulle komma fram till. Men min bedömning är att din sambos alkoholproblem och att han dessutom kan bli väldigt aggressiv, samt att du känner att du inte kan garantera barnets säkerhet talar för att han brister i omsorgen och att det finns en risk för en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Barnets bästa är inte att bo med din sambo om barnets säkerhet då inte kan garanteras. Jag skulle därför tro att du har goda möjligheter att få ensam vårdnad om barnet.

Dina möjligheter

Din bästa möjlighet för att kunna lämna din sambo och samtidigt se till att ditt barns säkerhet garanteras är att ansöka om ensam vårdnad om ert barn. Enligt mig så har du goda möjligheter att få denna med tanke på din sambos alkoholproblem och aggression. Om du får ensam vårdnad så behöver du inte heller få din sambos godkännande för att göra en flyttanmälan till barnet.

Mitt råd är att kontakta en jurist för att få hjälp och stöd under processen. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96503)