Sambon står på sommarstället - dold samäganderätt?

2020-08-29 i Bodelning
FRÅGA
Jag frågar åt en person som inte kan kontakta er av olika skäl Om han har köpt sommarställe för många år sedan och har skrivet det på hans sambo/fästmö, vad gäller vid separation? Stället har köpts under deras förhållande.Vems är stället? Har de rätt till halva var? Eller blir det hennes?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Då personen och hans sambo/fästmö inte är gifta, så gäller inte äktenskapsbalken. Den lag som regleras sambors egendom är istället sambolagen (SamboL), och det är där vi hittar den relevanta informationen.

Vad lagen säger om sambors egendom:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om samborna inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för dem. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid eventuell separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, SamboL 8 §. Bodelningen inkluderar alla typer av permanentbostäder och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar dock inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.

Dold samäganderätt:

Det finns dock något som kallas för dold samäganderätt. För att detta ska anses föreligga brukar hänsyn tas till tre kriterier som ska vara uppfyllda. Kriterierna är att:

1. Den ena parten köper egendom i eget namn som är avsedd att nyttjas av båda parterna.

2. Båda parterna bidrar ekonomiskt till förvärvet.

3. Det finns en uttrycklig, eller i alla fall en underförstådd, överenskommelse om att köpet sker för båda parternas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.

Högsta domstolen har tidigare ansett att det bör finnas en viss bevislättnad vid köp av fritidsbostad. I målet NJA 2008 s. 826 konstaterade domstolen att vid köp av fritidsbostad så ska det presumeras att det tredje kriteriet är uppfyllt om de två första kriterierna är uppfyllda.

Sammanfattning:

Personen du frågar åt köpte sommarstället under deras förhållande, och skrev sedan över det på sambon. Då jag inte vet alla bakomliggande orsaker så kan jag tyvärr inte svara på om kriterierna för dolt samägande är uppfyllt. Av den information jag har fått skulle jag dock tolka det som att dold samäganderätt föreligger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91293)