Sambon kräver halva bostadsrätten trots upprättat samboavtal

FRÅGA
Min sambo flyttade ifrån mig förra året i juni,en kortare tid men sen blev vi ett par igen.Vi hade innan avbrottet varit tillsammans i 4år och vi är ogifta. Nu i april stack hon igen o kräver NU halva bostadsrätten. Jag inhandlade den 2016 när vi var ett par o flyttade in samtidigt men jag betalade 100%, vi skrev även ett handskrivet kontrakt då hon medger att jag äger allt.Har hon rätt till hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Huvudregeln
Som huvudregel är all egendom som har införskaffats för gemensamt bruk så kallad samboegendom, vilken ska delas lika vid en bodelning. Detta innefattar även bostadsrätten som du har köpt för egna pengar eftersom tanken var att ni skulle flytta in där tillsammans, vilket ni också gjorde, 4 § SamboL. Detta innebär att din före detta sambo som utgångspunkt har rätt till halva värdet av bostadsrätten.

Undantag genom samboavtal
Denna huvudregel kan inskränkas genom ett så kallat samboavtal där ni båda har skrivit under att bostadsrätten inte skall ingå i en eventuell framtida bodelning. Ett sådant avtal frånsäger med andra ord din före detta sambo rätten till halva värdet av bostadsrätten, 9 § SamboL.

För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att ni båda har skrivit under det. Av vad du har berättat är avtalet skriftligt, men vad gäller underskrift har jag ingen information. Om det är underskrivet av båda parter så skall det gälla och din före detta sambo har därmed inte rätt till halva bostadsrätten.

Sammanfattande avslutning
Min bedömning är att ni har upprättat ett samboavtal som fråntar din före detta sambo rätten till halva bostadsrätten. Detta förutsätter dock att ni båda har skrivit under avtalet. Mitt råd till dig är alltså att hänvisa till detta samboavtal när hon kommer med sitt krav, eftersom det är gällande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2930)
2021-06-22 Samboförhållande
2021-06-21 Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?
2021-06-21 Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut
2021-06-20 Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (93337)