Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?

FRÅGA
Hej! När jag och min sambo skulle flytta ihop till en större lägenhet så la min sambo in 800 000kr från hans första försäljningsintäkt, från hans första lägenhet. Jag hade möjlighet att lägga in 50 000kr. Vi köpte därefter en lägenhet tillsammans. Utöver pengarna från försäljningen av den första lägenheten tog min sambo med sig möbler (50 000kr) tv apparater (12000kr) samt sin bil (30 000kr) till den nya bostaden. Vi köpte dock nya köksstolar tillsammans för totalt 2000kr Nu efter att vi har bott med varandra ett år ska vi gå skilda vägar och flytta isär. Min sambo menar dock att han har rätt få tillbaka alla pengar han har lagt in lägenheter eftersom ha betalade mycket mer. Jag menar däremot att vi ska dela lika på allt, såväl bostaden som det som min sambo har tagit med sig från förra bostaden. Vad gäller? hur kan vi göra en bodelning utifrån gällande rätt. Jag kan poängtera att samtlig egendom är värderad till samma pris som vid köp. Jag skulle uppskatta ett snabbt svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att ditt ex tidigare bott själv innan ni flyttade ihop.

Vad ingår i en bodelning?

Till att börja med bör ni begära en bodelning. Bodelningen görs enligt egendomsförhållandena den dag då ert förhållande avslutades (8 § sambolagen). Vad som ingår i en bodelning mellan sambor kallas för samboegendom. Samboegendomen består av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). "Bohag" innebär diverse saker som brukas i ert gemensamma hem, ex. möbler, hushållsmaskiner, prydnadssaker etc (6 § sambolagen).

Gemensam användning?

Den avgörande faktorn för om något är samboegendom är om det skaffats för gemensamt bruk: om du och ditt ex. köpte en soffa för att ha i lägenheten är den köpt för gemensamt bruk. Om du redan hade en soffa som du köpt när du bodde själv, men som du tar med till den nya lägenheten är den inte avsedd för gemensamt bruk. Inställningen vid köpet avgör alltså om saken är gemensam eller ej.

Är möblerna, tv-apparaterna, bil och nya köksstolar samboegendom?

Du skriver att du och din sambo köpte er lägenhet för att ni ville bo större, detta innebär att den är införskaffad för gemensam användning. Det innebär också att ni äger 50 % vardera av lägenheten (oavsett hur mycket pengar man bidrog med vid köpet). Ni köpte också nya köksstolar vilket innebär att dessa är samboegendom och kommer ingå i en bodelning. Du skriver dock att ditt ex tog med möbler och tv-apparater från sin tidigare bostad. Om dessa inhandlades när han bodde själv (innan ni blev sambor) kommer detta inte ingå i er bodelning, eftersom det inte införskaffades för gemensam användning. Bilen som din sambo ägde sen innan kommer inte heller ingå i bodelningen eftersom en bil varken är bostad eller bohag; endast dessa saker ingår i en sambodelning.

Bodelning i praktiken

Först kommer man skriva upp vem av er som äger vilken samboegendom. Detta beror på att i första hand kommer den personen få den fysiska saken (och därmed ekonomiskt kompensera den andra parten) (12 § sambolagen). Därefter kommer man räkna av sina skulder (i första hand på de tillgångar man har själv, om det inte täcker skulden kommer man räkna med samboegendomen) (13 § sambolagen). Därefter ska man slå ihop de kvarstående summorna och dela lika (14 § sambolagen).

Sammanfattande svar

Enligt gällande rätt har varken du eller ditt ex. helt rätt i vad som gäller. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist så det går rätt till. Det som är samboegendom ska ni dela 50 % lika på, men allt som ditt ex. tagit med från sin förra egna lägenhet är hans enskilda egendom. Ditt ex. har dock inte rätt att få tillbaka all pengar han lagt in i lägenheten. Som nämnt ovan; han har endast rätt till 50 %.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96580)