Sambolagen och bodelning

Hej!

Om man har skrivit på ett samboavtal med texten "Undertecknade sambor, som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, överenskommer härmed att reglerna om bodelning i lagen (2003:376) om sambors gemensamma hem ej ska gälla i vårt förhållande." Innebär det att hela sambolagen har avtalats bort eller endast bostaden?

Presenter man fått gemensamt, ska dessa delas lika på eller tillhör det t.ex. ena parten om presenten kom från dens sida av familjen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Först och främst kan nämnas att det av 8 § sambolagen (se här) framgår att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap, om någon av samborna begär det. Det som ska fördelas mellan samborna i bodelningen är samboegendomen. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Av 9 § framgår att det går att avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska hållas utanför bodelningen. Utifrån formuleringen i ert samboavtal uppfattar jag det som att det endast är reglerna om det gemensamma hemmet som har avtalats bort, dvs att bohaget som förvärvats för gemensam användning fortfarande ska ingå i en bodelning. Presenter som ni fått tillsammans utan att något förbehåll finns uppställt ska ingå i bodelningen.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”