Sambolagen och bäst behov av bostaden

2020-07-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min dotter flyttade med sambo till Göteborg, dom fick ett 1:a hands kontrakt vilket pojkvännen står för.Dom har bott tillsammans i Göteborg 1,5 år. Innan bodde dom som sambos i Skövde 1 år. Nu separerar dom, han tar sig tillbaka till Stockholm, hon stannar p g a studier, hon har kommit in på sin drömutbildning på YRGO. Hon blir nu bostadslös, studentlägenheterna står in till förfogan för studerande på Yrkeshögskolor, i värsta fall måste hon avstå utbildning. Sambon vill byta lägenheten mot ett bra läge i Stockholm, men kan mellanlanda hemma medan han söker bostad. Min dotter har ingenstanns att ta vägen, det är svårt att finna boende i Göteborg.Vad säger sambolagen? Har hon rätt att ta över lägenheten utifrån "störst behov" ?Mvh R. Malmgren
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsatt att sambor inte avtalar bort Sambolagen gäller denna vid tvister. Självfallet kan parterna komma överens utanför lagstiftningen. Jag tolkar det dock i det här fallet som att parterna inte kan komma överens och därav vill luta sig mot lagstiftningen.

När samboförhållandet upphör ska en bodelning ske på begäran av någon av parterna (8 § Sambolagen). Vid bodelningen sker en uppdelning av samboegendomen. Det som bland annat inkluderas i samboegendomen är sambornas gemensamma bostad, inklusive hyresrätter (3 § Sambolagen), förutsatt att hyresrätten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 § 3 punkten Sambolagen).

Vid bodelning har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna "på sin lott" (16 § 2 stycket Sambolagen). Vid bedömningen här ska helheten ses på. Att din dotter blir bostadslös och att bostäder är svårtillgängliga för henne samtidigt som den andra parten har möjlighet att bo hemma under sökandet av bostad verkar för att din dotter sannolikt har bäst behov av bostaden, som i första hand ska delas upp mellan parterna innan den byts bort mot en annan bostad. Vid en bodelning skulle hon sannolikt få rätt till den.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2755)
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89960)